Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla.  
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.  
De skyndar i väg
utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Jes. 40:30,31
Här finns över 1000 frågor om kristen tro som pastor Veli Sergei har svarat på. 
Välkommen med din fråga!

SENASTE FRÅGORNA
»Varför kallas Jesus Människosonen?

»Var Jesus i själva verket Gud? Var det Han som hängde på korset?

»Om du skulle övertyga någon om att Gud finns, vad skulle du då säga?

»Jag skulle vilja tro på en högre makt, men hur ska jag kunna tro på något osynligt jag inte får bevis för?

»Vad betyder "En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen"?

»Vad betyder bibelversen i 1 Tim. 4?

»Vad är det Paulus varnar för i bibelversen? 

»Har jag sumpat min chans att bli frälst?avancerad sökning

Sergei flyttade hem till sin Frälsare 2014. 
Vi fortsätter att svara på frågor och vi ber för dina böneämnen. Mejla dina frågor & böneämnen,
e-post: info@brobyggarna.org


          Ett axplock av ämnen  i "Fråga Pastorn"  
 • Hur närmar man sig Gud? Om frälsning, förlåtelse, andedop, dop, helande, privata frågor, kristet liv
 • Vem är Gud? Vem är Jesus & hurudan är Han?
 • Församlingen, olika samfund och religioner, väckelse, traditioner, Bibelns roll
 • Människosynen i Bibeln, kvinnopräster, Jesu
  ledarskap, kristen etik, rättfärdiggörelse av tro
 • Underverk, helande, bön, fasta, tungotal
 • Vad är fundamentalism? Vad är en sekt?
 • Relationer, kärlek, sexualitet, barnuppfostran, mat, klädsel. Vad är helgelse, vad är synd?
 • Hur vet man att man är kristen? Förlåter Gud alla synder? Hur får man kunskap om Gud?
 • Hur får man en större tro? Hur blir man förnyad i helig Ande? Hur fungerar nådegåvorna?
 • Nära-döden-upplevelser, livet efter döden
 • Dödshjälp, dödsstraff, självmord, hedersmord
 • Ödet, Antikrist, profetior, änglar, himlen
 • Treenigheten, Guds rike, meningen med livet
 • Kristendomen, hur det började, kyrkans historia
 • Hur blir framtiden? Domedagen, Jesu återkomst, tidens tecken

Vill du göra "rundvandring"? Klicka efter droppen på varje sida.
Nästa sida:
Född på nytt?


av Veli Sergei
SENASTE PREDIKNINGARNA
Minipredikan: »Låt Jesus uppenbara sig för dig
9 maj
8 min.

»Glädjen och kraften i att bekänna Jesus 
9 maj
39 min.

Minipredikan: »Detta är den dag som Herren har gjort 6 min.

»Herren är nära alla som åkallar honom 15 min.

Minipredikan: »Kämpande tro 7 min.

»Glädjen i Herren ska vara vår starkhet 17 min.

»Tron har med sig goda gärningar 19 min.

»En inre källa av levande vatten 13 min.

»Ta med ljuset från Förklaringsberget 21 min.

»Var brinnande i anden 19 min.

»Be böner efter Guds vilja 40 min.

»Tecknen på att vi lever i ändens tid 17 min.

Minipredikan: »Herren vill ge oss hjälp i ändens tid 6 min.

»Mäktig Gud, ofattbar i kärlek och kraft 31 min
Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.  Apg 13:52

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2016 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0