Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 


1 november 2008

Modernare domstol tystar vittnen?

Att vittnen inte dyker upp till förhör för att de skräms till tystnad blir allt vanligare. På tio år har antalet domar för övergrepp i rättssak fördubblats. Ett brott som innebär att  en person genom hot eller våld eller på annat sätt angriper någon för att denne anmält ett brott eller vittnat om ett brott. 

Den nya domstolsreformen - kallad "En modernare domstol" - som träder i kraft idag  kan leda till att ännu fler kan välja att skrämma vittnen till tystnad, enligt många jurister.

Mycket i den nya reformen går ut på att effektivisera rättsprocessen och göra den snabbare. En av de nya reglerna är därför att rätten ges möjligheten att stryka ett vittne som inte dyker upp, eftersom det försenar processen. På så sätt kan det löna sig att hota vittnen eftersom vittnesmålet då inte behöver räknas.

Be att man ändrar denna reform.

Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. 
2 Moseboken 23:2

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 5 Moseboken 5:20

Startsidan

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0