Tankekorn och tavlor 
av Veli Sergei 

Maktmissbrukares dilemma:
Maktbegäret är en omättlig avgrund vars företrädare
trampar på människor för att till slut uppslukas av sin egen ondska.

En knuten hand kan varken ge eller ta emot välsignelse. 
Men en öppen hand kan göra bådadera.

Att vinna är att vinna genom kärlek, tron är verksam genom kärleken. 

Att berömma sig av Herren är att vara tacksam för nådesfrälsningen.

Ett slätstruket budskap gör ofta mer skada än nytta. 

Utan mod är det svårt att vara rättfärdig.

Att veta det rätta men inte göra det är brist på kurage.

Att inte förstå nåden och sanningen är att förbli i träldom.

Sanningen är en upptäckare.

Att lära känna Gud är att se sig själv i ljuset av Guds Ord.

Vem är du?

För den ointresserade är sanningen enbart plågsam. Som troende skall vi glädjas i sanningen.

För att förbli i kärleken måste vi ge vidare av den. 

Att bli ledd av Jesus är att bli vårdad av Honom. Jesus är våra själars herde och vårdare. 

Guds barn har barnatro.

Om vi vore lika bra på att tukta oss själva som vi är på att tukta andra skulle vi vara riktigt helgade.

Det är nog ofta så att vi själva tycker att vi är ödmjuka, men vi får rannsaka oss och fundera över vad Gud tänker om oss.

För den högmodige är varje motgång förödmjukande.

Spelad glädje är sorg.

När vi lär oss att övervinna det onda med det goda bereder även lidandet oss en härlig seger.

Vi tror inte bara när allt fungerar. 
Vi tror också när inget verkar fungera. 

Låt oss ta allt ur Herrens hand. 
Tro är att tro i med- och motgång.

Vår tro bygger inte  på människors visdom utan på Guds kraft. (Läs 1 Kor. 2:5)

Om vår tro inte är baserad på Guds kraft kan vi inte segra. (1 Kor. 4:20) (1 Joh. 5:4)

Även om vi har det rätta andedopet så kan det hända att det rätta utflödet av Anden saknas. 
Det kan bero på att vi blivit mätta och att upplevelsen gjort oss uppblåsta. 
Då liknar vi galaterna som Paulus tillrättavisade:
 

"Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?" Gal. 3:1-3

Det sker ständiga förändringar i samhället och sättet att leva, trender, kultur mm. 
Bibeln skulle bli som en klippbok om den skulle styras av kultur och samhällsliv. Det skulle till slut inte finnas något annat än pärmarna kvar. 

Om antikristliga läror:
7Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 
8
Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 
2 Johannesbrevet 7-9

När Jesus öppnade en blind mans ögon ansåg man honom vara syndare. 
Sådana "synder" skulle vi behöva mer av. 

Varsågod! 
Ta hem tavlor av Veli Sergei. Klicka på miniatyrerna för att förstora, högerklicka sedan och välj "Spara bild som".

»Se ytterligare en tavla och läs om lantbrukaren i Skåne som Jesus helade
solljus.jpg (62285 byte) sergeis_tavla.JPG (147232 byte)
människor.jpg (134506 byte) DSC02064.JPG (200743 byte) ljus11.JPG (437828 byte)
energi.JPG (331000 byte) grodan_boll.jpg (83343 byte) Ljuset.JPG (72867 byte)
Flyg1.jpg (89093 byte) gripen.jpg (36159 byte)

Vishet är att inse att man inte vet allt. Då kan man lära sig mer. 

Vi har en massa åsikter men det vi behöver är Guds Ande. Det är på anden i människan det kommer an. (Job 32:8) 

Ljumhet kommer med känslokyla.

När man lyssnar till någon mycket så lär man sig känna igen dennes röst. Vi skall lyssna till Jesus och lyssna till vad den helige Ande vill lära oss, det är det allra viktigaste. 
Vi kan känna igen varandras röster, men det är oändligt viktigt för oss att vi känner igen vad som kommer ovanifrån och vad som är jordbundet, rent mänskligt och jordiskt. 
Jordbundna läror som det finns så mycket av åstadkommer inte befrielse och helig Ande. 
Sådana läror kan vi avstå.

Man blir inte fullkomlig av en andlig upplevelse, att följa Jesus handlar om att följa vägen. 
Han är vägen.

Att tro är att ära Gud. Hur ofta gör vi tvärtom?

Sann glädje och frid kan inte köpas med pengar.

Det finns många tomma ord och därför finns det också många tomma hjärtan.

Om predikan: Mångordighet söver. 
Smord predikan väcker.

Om Guds Ande: Andens undervisning är inte mångordig, utan uppenbarande.

Gläds över när du lyckats  - men berömmer du dig av dig själv tappar du renheten som är den verkliga drivkraften.

Djurvän? 
Läs om ett oväntat besök!

Upp igen     Föregående sida  

Startsidan

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0