Evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. 
Rom. 1:16

 

 

 Ditt ord är mina 
fötters lykta 
och 
ett ljus på min stig. 
Psaltaren 119:105Predikan av Veli Sergei. Ljud eller text.  
Från radio eller gudstjänster. 
Nu 232 predikningar.

Nedan är en lista med de senaste predikningarna.

All musik är bortklippt av utrymmes- och upphovsrättsskäl. 


» Enbart minipredikningar

» Enbart textpredikningar

» Gå till listan med ALLA predikningarSenaste predikningarna, klicka på predikan för att lyssna: 

Radikal tro och dynamit i hjärtat 46 min.
"Förlåt". Det lilla ordet med stora möjligheter  41 min.
Låt ljuset i Guds Ord och Guds tankar upplysa hela din varelse 24 min.
Verksam i kärlek 47 min.
Allhelgonabudskap. "För mig är livet Kristus och döden en vinst." eller "Killar med tro".  49 min.
Den helige Andes nådegåvor. Om Andens inspiration vid predikande och tjänande 49 min.
Budskapet. (video) Handlar om hur du kommer till Jesus och blir frälst och får frid med Gud, samt hur du blir bevarad i tron.  28 min.
Jesus skingrar mörkret 14 min.
Lycka 17 min.
Minipredikan: En tro som bär 8 min.
Jesu död på korset. Det var allt gjort för dig och mig. Påskevangelium. 42 min.
Minipredikan: Förkunna en korsfäst Kristus med kraft och frimodighet  8 min.
Vi kan inte följa Herren i egen kraft 47 min.
Minipredikan: Kraftkällan Jesus Kristus
9 min.
Låt den Högste få hand om rodret 
38 min.
Minipredikan: Herren ser in i vårt innersta
6 min.
Kom till Jesus med ett hängivet hjärta 

30 min.

Dynamisk tro
42 min.
Välsignelse genom tron 
22 min.
Att tillhöra Kristus 
28 min.
Friskt budskap om att gå in för trons lydnad. Jerikos murar faller
17 min.
Minipredikan: Frukt åt Gud  
9 min.
Minipredikan: Frälsningsglädje  
8 min.
Se Herren le mot dig   
36 min.
Gud sätter fingret på våra ömma punkter
24 min.
Driven av Guds kärlek som en väldig hand i ryggen  
finns även på
Youtube
 

13 min.
TEXT Driven av Guds kärlek som en väldig hand i ryggen
TEXT
Guds Ande verkar rättfärdighet
19 min.
Att inte behaga människor i egennytta
20 min.
Minipredikan: Jesu auktoritet
6 min.
Gudomlig vishet
19 min.
TEXT  Tro evangelium mitt i din svaghet 
TEXT
Gud vill se tro hos oss
16 min.
Att vandra i Jesu fotspår och tänka på Hans lidande för oss
19 min.
Minipredikan: Den helige Andes kraft
13 min.
Påskbudskap: Jesus som har lidit för dig vill möta med dig
20 min.
Minipredikan: Även du som har det bra behöver Jesus
8 min.
Har du planerat in Gud i ditt liv? Pred. av Sergei läses upp.
27 min.
Är du religiös eller född på nytt?
16 min.
Se Gud i hjärtats förkrosselse.
16 min.
Olika mål i livet. Gud som skapat allt vill föda på nytt.
15 min.

Gå till listan med ALLA predikningar (mindre text)

» Senaste predikningarna 

» Enbart minipredikningar

» Enbart textpredikningarVill Du lyssna till fler ljudfiler? 
»67 vittnesbörd om helande, befrielse, andedop. 
Blinda får sin syn, döva hör....

Nästa sida i rundturen: Info om droger  

»Frågor och svar om kristen tro

Upp igen      Föregående sida     Startsidan

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0