Evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. 
Rom. 1:16

 

 

 Ditt ord är mina 
fötters lykta 
och 
ett ljus på min stig. 
Psaltaren 119:105Predikan av Veli Sergei. Ljud eller text.  
Från radio eller gudstjänster. 
Nu 238 predikningar.

Nedan är en lista med de senaste predikningarna.

All musik är bortklippt av utrymmes- och upphovsrättsskäl. 


» Enbart minipredikningar

» Enbart textpredikningar

» Gå till listan med ALLA predikningarSenaste predikningarna, klicka på predikan för att lyssna: 

Minipredikan: Kamp och seger 12 min.
Trons predikan 21 min.
Bryt ny mark 23 min.
Minipredikan: Tjäna Herren med glädje 14 min.
Älska varandra hängivet 34 min.
Minipredikan: Bekännelse eller förnekelse 8 min. 
Radikal tro och dynamit i hjärtat 46 min.
"Förlåt". Det lilla ordet med stora möjligheter  41 min.
Låt ljuset i Guds Ord och Guds tankar upplysa hela din varelse 24 min.
Verksam i kärlek 47 min.
Allhelgonabudskap. "För mig är livet Kristus och döden en vinst." eller "Killar med tro".  49 min.
Den helige Andes nådegåvor. Om Andens inspiration vid predikande och tjänande 49 min.
Budskapet. (video) Handlar om hur du kommer till Jesus och blir frälst och får frid med Gud, samt hur du blir bevarad i tron.  28 min.
Minipredikan: Jesus skingrar mörkret 14 min.
Lycka 17 min.
Minipredikan: En tro som bär 8 min.
Jesu död på korset. Det var allt gjort för dig och mig. Påskevangelium. 42 min.
Minipredikan: Förkunna en korsfäst Kristus med kraft och frimodighet  8 min.
Vi kan inte följa Herren i egen kraft 47 min.
Minipredikan: Kraftkällan Jesus Kristus 9 min.
Låt den Högste få hand om rodret  38 min.
Minipredikan: Herren ser in i vårt innersta 6 min.
Kom till Jesus med ett hängivet hjärta 

30 min.

Dynamisk tro 42 min.
Välsignelse genom tron  22 min.
Att tillhöra Kristus  28 min.
Friskt budskap om att gå in för trons lydnad. Jerikos murar faller 17 min.
Minipredikan: Frukt åt Gud   9 min.
Minipredikan: Frälsningsglädje   8 min.
Se Herren le mot dig    36 min.

Gå till listan med ALLA predikningar (mindre text)

» Senaste predikningarna 

» Enbart minipredikningar

» Enbart textpredikningarVill Du lyssna till fler ljudfiler? 
»67 vittnesbörd om helande, befrielse, andedop. 
Blinda får sin syn, döva hör....

Nästa sida i rundturen: Info om droger  

»Frågor och svar om kristen tro

Upp igen      Föregående sida     Startsidan

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0