- KAN DU DEN?


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

 

 

 

 

 

 

 

Hela Guds skapelse vittnar om Guds existens.Jesus Kristus är Guds Son och världens Frälsare

Gud längtar efter gemenskap med Dig - längtar Du efter gemenskap med Honom? 
Vägen till Gud - kan Du den? Alla människor kan få gemenskap med Gud, tack vare Guds Son Jesus Kristus.
Han ÄR vägen till Gud.

Men hur är det möjligt att få kontakt med Jesus?
På vilket sätt lär man känna Honom?

För att finna Gud måste man söka Honom. 
Gud söker Dig, på många olika sätt. 
Hela Guds skapelse vittnar om Hans existens.

Religiöst intresserad är inte alltid samma sak som att vara född på nytt
Till Nikodemus, en religiös ledare, sa Jesus:

Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Joh. 3:3

På samma sätt är det med människor i vår tid. Att enbart vara religiöst intresserad och kunnig är inte alltid detsamma som att vara omvänd och född på nytt.

Jesus: Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matt 7:13,14.

Gud talar till oss alla personligen, på olika sätt.

Läs mer: »
Vad menas med att "födas på nytt"?
»Vad är egentligen pånyttfödelse?
»Vem är Jesus?

Brobyggarna - grundad när, av vem, bakgrund 

Upp igen 

Föregående sida
  
handlar också om vad det innebär att vara född på nytt....

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0