Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religiös?
Andlig? 
Frälst? 
Född på nytt?
Pånyttfödd?
Guds barn?
Kristen?
Troende?
Lärjunge?
Omvänd?
Försonad? 
Vad handlar 
det om 
egentligen?


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vad är kristen tro?

Fullkomlig förlåtelse
Söker Du ett trevligt, lagom lättsmält, religiöst vackert budskap att läsa som ett tidsfördriv, som varken syftar till att förändra eller åstadkomma någonting, är dessa sidor inget för Dig.

Och om Du endast söker teologiska djupsinnigheter och spekulationer så är det inte här Du kommer att finna dem.

Söker Du kanske efter de felfria kristna – var kan de finnas? Hos Jesus får vi uppleva fullkomlig förlåtelse och frid, men vi blir inte fullkomliga.

Snarare upplever vi att när man ser sig i ljuset av Guds rena heliga väsen, så känner man sig inte speciellt märkvärdig, utan man blir mer medveten om sina många fel och brister.

Eller söker Du efter en vishetslärare som kan lösa alla Dina problem i en handvändning? Tyvärr – någon människa som kan lösa alla Dina problem känner vi inte till.


Sök Jesus Kristus Guds Son, och inte enbart en religion eller mötesform
Vi vill visa Dig till någon som inte bara är människa utan också Gud – Jesus Kristus Guds Son.

Man ska inte söka enbart en religion utan man ska söka Jesus Kristus.

Lite religiösa kan vi vara var och en, men Jesus vill bli vår personlige Frälsare - Han vill att vi skall uppleva pånyttfödelsen, Han vill ge oss nytt liv.

Jesus Kristus är syndernas förlåtelse för var och en som tror. Den gudsgemenskap som var bruten blir helad då vi accepterar Honom som vår personlige Frälsare. Jesus är det försoningsmedel som behagade Gud.

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.  1 Joh. 4:10 


Tron kommer av predikan
Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Genom att lyssna på lärjungesätt kan vi uppleva frälsning som är det mest realistiska som kan hända en människa.

.....verkligheten själv är Kristus.  Kolosserbrevet  2:17

Det handlar inte endast om att söka en lära, utan det handlar om att finna Jesus Kristus.


Trons äventyr
Tron på Jesus ger livet mening. Varje dag blir ett trons äventyr. Det är ett spännande och intressant liv att vara en kristen – ett liv, fyllt av underbara överraskningar. Frälsningsupplevelsen är porten till Ditt nya liv.

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. 
Ty jag vill låta mig finnas av er, säger Herren….
Jer. 29:13,14

Jesus: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matt 7:7,8

Vägen till Gud – kan Du den?

Upp igen       Startsidan

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0