E-post: info@brobyggarna.org

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

SURFTIPS  Sök   Webbkarta

Sök bland över 1000 frågor och svar om kristen tro och Bibeln. Många önskar få andlig vägledning när det gäller relationer, tvivel och olika svårigheter i livet .

Här är lite tips om läsning i
»Frågor och svar att börja med för dig som vill  fördjupa dig i bibelkunskap:


»Jag undrar vem Gud egentligen är. Jag vet att han är treenig, med Fadern, Sonen och helige Ande. Men vem är han, hur är han?

»Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person? 

»Jag skulle vilja veta varför Bibeln uppkom och hur? Hur spred den sig och så ?

»Vad är det för likheter och olikheter mellan Gamla och Nya Testamentet? m.m. 

»Vad menas med att "födas på nytt"? 

»Frågor om döden, liv efter döden, synen på döden,  samt fråga om alla kommer till himlen 

»Varför hamnade hela mänskligheten under syndens välde på grund av något som Adam gjorde? 

»Sedan när har man fastställt treenigheten? Varför tror du Gud gjort det så svårbegripligt...? 

»En bönegrupps frågor om tro och dop m.m.

»Här finns en lista över besvarade frågor som har med församlingen och församlingslivet att göra

»Hur skall en bön se ut?

»Om äktenskap: Hur ställer sig bibeln och Gud till förhållanden innan giftermål? Med sex och med flick/pojkvänner? 

»Vad betyder egentligen mystiken för kristendomen? Och vad innebär den?

»Vilka är de sju dödssynderna?

»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

»I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

»Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska......m.m..? Frågor om andliga nådegåvor

»Vi vet att ett citat från Paulus har varit ett argument mot kvinnliga präster. 
Hur ser kristendomen på kvinnliga präster?

»Förklara det här med Antikrist! Helst vill jag att du skriver med egna ord...

»Var finner jag information om änglar, deras betydelse och deras attribut….

»1) VAD ÄR DEMONER?
2) Vilka kan drabbas av dem?
3) Hur går demonutdrivning till?
4) Hur märker man på en person att han/hon är drabbad av en demon?
5) Står det något i bibeln om demoner?
6) Kan man se dem?
7) Vad vill de oss människor?
Berätta gärna något ytterligare om demoner som kan vara av intresse....
 

»Om häxor, trolldomsprocesser i Sverige och på kontinenten

»Vad menas med avfällingar som inte kan omvändas??
Skall en kvinna som ber eller profeterar ha huvudet täckt? Varför läggs olika mycket vikt vid olika bibelställen?

»Kan Du ge mig lite fakta om Jesu ledarstil?

»Vad säger Du om teodicéproblemet?

»Beskriv Jobs tro för mig och hans relation till Gud 

»Grundläggande frågor om kristendom - massor av sorterade länkar till frågor om kristendomen som besvarats. Bönen Fader vår - Vad betyder den?

»Vem var Martin Luther? Jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.....

»Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism? 

»Varför ber kristna?

»Vilken betydelse kan musik ha i själavårdens enskilda samtal/möte?

»Bibelfråga om andliga nådegåvor 

»Fråga om Johannes dop och Jesu dop

»Välsignad eller under förbannelse? Hur fungerar det?

»Är kristendomen en religion bara för de rika?

»Hör nådegåvor och andedop ihop? Vilka gåvor är nådegåvor? 

»Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

»Jag undrar vad det finns för symboler inom kristendomen? 

»Vad är meningen med korsfästelsen? Var det verkligen ett så stort offer? Hur kunde Gud ångra att han skapat människorna?   

»Straffar Gud med sjukdom?

»Hur skall jag göra för att alltjämt uppleva Guds närvaro?  

»Vad menas med att vara fullkomlig inför Gud?

»Vad är fundamentalistisk och allegorisk bibeltolkning?

»Hur tolkar Bibeln mord och s.k. hedersmord? 
Kan man bryta destruktiva traditioner?

»Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen?

»Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan?

»Hur spreds kristendomen?

»Vad är grundläggande i kristendomen?

»När sker uppryckandet? Om Kristi återkomst

»Vem skrev Nya testamentet? Hur många år utspelas i den?

»Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

»
Vilka frestelser utsattes Jesus för?

»Är himmelriket ett fysiskt rike, likt det vi lever i idag? Är himmelriket en plats på jorden?

»Är alla delar av Bibeln lika bra eller heliga? Hur ska man läsa Bibeln ?


»Se exempel på fler Besvarade frågor

Upp igen   Webbkarta

Till alla frågor och svar    Till startsidan

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0