Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

HÄXOR OCH STRAFF

Hej pastorn. Jag går i 8an och ska göra ett arbete om häxor och vad som egentligen är sant om allt det där att man brände på bål, och alla tester om man var häxa och allt som har med det att göra och jag skulle vilja få ett svar om det inte är för mycket begärt. 
Med vänliga hälsningar Linda. Tack på förhand.


Hej!! Vi är två tjejer som heter Nathalie och Sanna och går i 5-6b i Södra Vi skola. Vi arbetar med 1600-talet och häxor. Vi skulle gärna vilja att du berättade om vilka olika straff en anklagad häxa kunde få? Tack på förhand!


Hejsan! Jag heter Malin. Jag undrar om jag får ställa några frågor till dig om mitt specialarbete som handlar om häxprocessen i Sverige?

1. Vad anser du om att folk trodde det fanns häxor?

2. Är det påhitt eller har det funnits/finns det häxor?

3. Vad tror/vet du att häxorna kunde/kan göra mot tex. människor, djur mm.?

4. Är dom snälla eller onda?

5. Varför blev det en häxprocess tror du?

6. Finns det häxprocesser eller liknande processer i Sverige nu?

Hoppas att du kan svara på mina frågor! MVH Malin

Läs mer om häxprocesserna:
Länkar längst ned på sidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trolldomsprocessernas början på kontinenten
I Orleans år 1022 brändes de första kättarna (kättare = de som avvek från den katolska kyrkans lära) levande på bål. 
De som opponerade sig mot det förvärldsligade och sedeslösa katolska prästerskapet blev bannlysta som kättare och många pånyttfödda kristna utstod blodiga förföljelser. Kättare av olika slag och oliktänkande över huvud taget beskylldes för förbund med djävulen och trolldom.

År 1184 inrättade den romersk-katolska kyrkan en institution för uppspårande och dömande av kättare. 
Förhör och domfällande sköttes i början av de biskopliga domstolarna. 
År 1232 utfärdade påven Gregorius IX ett dekret, där det stadgades att särskilda domstolar skulle inrättas för att ta hand om kättare, de som befattade sig med trolldom, etc.
Dessa domstolars uppgift blev att genomföra undersökning (inkvisition) om kättarnas skuld och fick namnet Sanctum officium (Det Heliga Ämbetet).

År 1252 införde påven Innocentius IV tortyren som rannsakningsmedel. Tortyren blev det viktigaste instrumentet i denna "heliga " institution. "Det Heliga Ämbetet" hade mycket grymma och barbariska förhörsmetoder och använde olika slags pinometoder som delades upp i fem faser för att få de anklagade att erkänna sig skyldiga till kätteri och häxeri. En av de vanligaste metoderna att tvinga fram bekännelser under inkvisitionen var vattentortyr, en mycket plågsam tortyr där man hällde ned vatten i strupen på offret samtidigt som denne tvingades svälja tyg som gjorde att det nästan inte gick att andas.

Rättegångarna hölls hemliga och de som greps och anklagades var därför helt prisgivna. Dödsdomarna blev snarare regel än undantag. Katolska kyrkans män stod för torterandet, verkställandet av dödsdomarna överlämnades till världsliga domstolar. "Mildare" straff var förlust av medborgerligt och kyrkligt förtroende samt förlust av eventuell förmögenhet. I verkligheten innebar dessa straff svältdöd och förnedring under medeltiden, eftersom de behandlades av samhället som utstötta. 

På kontinenten brann häxbålen tätt efter att påve Innocentius VIII år 1484 utfärdat bannbullan "Summis desiderantes" mot kätteri.  Tiotusentals dömdes till döden och avrättades. 

Olika väckelserörelser utsattes för utrotningsåtgärder och ledare för evangeliska rörelser, t.ex. döparrörelser brändes på bål eller led martyrdöden på annat sätt. Läs mer om detta här.
I de bevarade rättegångsprotokollen från inkvisitionen kopplas orden häxa och kättare ihop och blandas samman. Det går ofta inte att göra åtskillnad på kätteri och häxeri. 


Häxprocesser i Sverige
För det mesta handlade häxanklagelserna om att någon drabbats av olycka. Det var vanligt folk som anklagade och ofta anklagade man någon man fått agg mot. Det handlade också mycket om barns fantasier. Barns drömmar fick också en stor betydelse i domstolarna.

Utmärkande för häxprocesserna i Sverige var att barn spelade en stor roll som initiativtagarna till förföljelser. Man lät barn vittna i rättegångarna och man t.o.m. hade barnvittnen som kallades "visgossar" (visa gossar) som reste land och rike runt och vittnade i rättegångar mot betalning i mat och pengar! Det kunde vara ända upp till 40 barn som vittnade mot en och samma person. Många av barnen flyttade över sina anklagelser mot nya misstänkta som de aldrig sett. De vittnade också mot sina egna mödrar.

Den som blev dömd till döden för trolldom i Sverige halshöggs vanligen innan man brände henne eller honom på bål. På kontinenten var bränning av levande människor på bål vanligare. Långt ifrån alla som anklagades för trolldom i Sverige fick dödsstraff. Andra straff var prygel och förvisning. 
Det var vanligt även i Sverige att man tillgrep tortyr under häxprocesserna. 

Många tusen misstänktes och flera hundra svenskar, mest kvinnor, avrättades som häxor. Vattenprov var ett vanligt sätt att utröna om den anklagade var häxa eller inte. För att få dem att erkänna kastade man dem i sjön. Om de sjönk och drunknade var de oskyldiga ansåg man, flöt de var de häxor och skulle brännas på bål. Man torterade även vittnen för att få fram "bekännelser" som passade in.

Den som inte delade häxtron ansågs vara häxa själv. Då en kyrkoherde i Gävle i mitten på 1670-talet tog ställning mot häxtron drog borgmästaren slutsatsen att prästfrun var häxa och lät arrestera henne.

Fortfarande under 1700-talet fortsatte man att fängsla och tortera folk som blev dragna inför rätta anklagade för trolldom. Domstolarna tycktes dock få allt svårare att döma fällande domar eftersom anklagelserna inte kunde styrkas med bevis. Man trodde visserligen på trolldom, men man ifrågasatte det rimliga och förnuftiga i att behandla beskyllningar om trolldom inför rätta, eftersom de inte gick att bevisa.

Exempel på vår tids vår tids häxprocesser är falska anklagelser, maktmissbruk och korruption inom rättsväsendet. 

Veli Sergei.

Källor: "Svensk rättshistoria", Göran Inger.
"Att dömas till döden", Jonny Ambrosius.
"Häxor och häxprocesser", Bror Gadeliu

 Skall jag döpa mig? Jag blev döpt som barn.....

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0