"Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning." Psaltaren 119:29

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Baktalarens ord är som läckerbitar, de tränger in i människans inre."
Ordspråksboken 18:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Den listige döljer den elaka avsikten som en nål i bomull" 
Japanskt ordspråk

I dessa sista dagar florerar mycket lögn och många mytomaner för människor vilse och förstör deras liv

Under medeltiden menade man att barn inte kunde ljuga. 
På 1600-talet i Sverige dömdes många kvinnor (även män och barn) till döden anklagade för häxeri enbart på barns och ungdomars vittnesmål.

En del barn ljög för att de fick betalt för det. Det hände att föräldrar tränade sina barn i att ljuga om häxor för att de skulle få allmosor eller att de tvingade dem att ljuga mot någon de fattat agg mot.

Barnen påverkade varandra med sina hemska berättelser, ofta försökte de överträffa varandra. De fick mardrömmar och hade svårt att skilja på verklighet och dikt.

I dessa sista dagar florerar mycket lögn och många mytomaner för människor vilse och förstör deras liv. Sådant som har likheter med häxprocesserna förekommer i vår tid. Fortfarande sägs det ibland att barn inte kan ljuga. Man tror ofta barn och kvinnor framför män. Men alla kan ljuga.

Tidningen Metro skrev den 20 mars i år (2006): 

•  Allt fler svenskar anklagas för sexbrott på misstänkt falska grunder – fall som ibland därefter polisanmäls som falsk angivelse.

Bara under förra året inledde åklagare drygt 300 förundersökningar mot personer som på misstänkt falska grunder anklagat oskyldiga för brott.

De allra flesta är anklagelser om sexbrott.

En 35-årig kvinna har dömts till fängelse av Nacka tingsrätt sedan hon anklagat sin pojkvän för våldtäkt. Syftet var att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövat på nytt.
  – Kvinnan erkände, vilket underlättade den fällande domen. Annars är bevisbördan mycket svår för denna typ av brott, säger kammaråklagare Rolf Hillegren.

I de allra flesta fallen är det en misslyckad relation som utlöst den falska anmälan. Ofta gäller den falska angivelsen våldtäkt och följaktligen är det ofta också kvinnan som anklagar mannen. 

Nyligen åtalades en sviken kvinna som anklagat sin tidigare pojkvän för våldtäkt i Örebro. Ett erkännande låg till grund för åtalet.

• En annan kvinna från Stockholm anklagade en okänd person för våldtäkt i en tunnelbanevagn i höstas. Händelsen filmades av övervakningskameror och trots de suddiga bilderna framgick att mannen hade gjort närmanden men inte alls försökt våldta den anmälande kvinnan. Kvinnan polisanmäldes senare för falsk angivelse.

Den 2004-11-11 publicerades detta i Metro:

En kvinnas anklagelse och en söndersliten blus räckte som bevis för att kasta den 23-årige mannen i fängelse för våldtäkt. Där blev han sittande oskyldig i nio månader. Sedan råkade chefen för spaningsroteln i Göteborg, kommissarie Hasse Carlsson, få syn på den sönderslitna blusen som nu utgjorde bevis i en helt annan utredning. Det visade sig att kvinnan var mytoman och hade anmält 17 män till polisen de senaste två åren.  


Det tråkiga är att de falska anklagelserna om våldtäkter ofta hindrar kvinnor som verkligen råkat ut för våldtäkt att få rättvisa.


Forskning har visat att minnen lätt kan förändras och bytas ut
Vi vill gärna tro att vårt minne är konstant och inte förändras. Men så är det inte. Minnen av en händelse kan styras till att stämma med felaktig information som presenterats efter händelsen.

Det finns en omfattande forskning i hur vårt minne fungerar som visar att minnet är lättpåverkat - falska minnen kan lätt produceras.
Minnet av händelser som i verkligheten inte inträffat kan utvecklas och bibehållas med total övertygelse.

Tills nyligen har man trott att ett minne måste ha en viss sannolikhet för att kunna planteras. Under senare år har man visat att det går att inplantera ett helt händelseförlopp som aldrig inträffat i människors minnen, det går t.o.m. att skapa omöjliga minnen.

Elisabeth Loftus, professor i juridik och psykologi, har blivit mycket känd för sin forskning om falska minnen. Hon har i experiment bland annat fått försökspersoner att tro att de skakat hand med Snurre Sprätt på Disneyland. 
Under åren har hon planterat fler än 20 000 påhittade minnen hos sina försökspersoner. Det finns mycket att läsa på Internet om hennes experiment, läs t.ex. Falska minnen kan planteras


Mytomaner planterar falska minnen

Falska minnen är lätta att plantera hos barn. Som vuxen tror man ofta att vad andra berättat om ens tidiga barndom är sådant som man själv minns. Om det är en närstående – en förälder exempelvis – som försöker plantera sådant som inte inträffat, kan personen som utsatts för lögnerna lätt tro att det rör sig om händelser och bilder ur hans eget minne.

Minnen byts ut och falska minnen planteras med störst framgång då det finns känslomässig intensitet eller/och det handlar om traumatiska personliga händelser. 

Människor som drivs av hämndlystnad orsakar stor skada. 
Lögner kan förvandla ett harmoniskt barn till en olycklig person och förstöra livet för andra inblandade. Det har gått så långt att människor har tagit sina egna liv på grund av anklagelser grundade i falska minnen som inplanterats.

Falska anklagelser i samband med skilsmässor och vårdnadstvister är tyvärr inte ovanliga. I flera fall har barn blivit manipulerade till att tro sig minnas sådant som aldrig hänt av en förälder som är besatt av att förstöra barnens relation med den andre föräldern och vill skaffa sig fördelar på olika sätt.

Efter flera års indoktrinering då barnet inte vågat lita till sitt eget omdöme och när barnets egna verkliga minnen utraderats har barnet helt tagit avstånd från den andre föräldern. Som vuxen bär den som blivit manipulerad med grova lögner på en helt skev bild av sin barndom.

Mytomanen har förmågan att göra sin röst ljuvlig, för att lättare bli trodd säger hon emellanåt något gott om den som hon falskeligen anklagar. 
Mytomaner uppfattar inte lögnen på samma sätt som andra. Ibland är de inte ens medvetna om att de ljuger. Mytomani handlar om en djup otrygghet, ofta mindervärdeskomplex och ett sjukligt behov av att till vilket pris som helst fånga omgivningens intresse. Mytomanen kan vara oerhört grym.

Som silverglasering på ett söndrigt lerkärl är kärleksglödande läppar, där hjärtat är ondskefullt. En fiende förställer sig i sitt tal, men i sitt hjärta bär han på svek. Om han gör sin röst ljuvlig, så tro honom dock inte, ty sjufaldig styggelse är i hans hjärta. Hatet använder list att dölja sig med, men den hatfulles ondska blir dock uppenbar i församlingen. Den som gräver en grop, han faller själv däri, och den som vältrar upp en sten, på honom rullar den tillbaka. En lögnaktig tunga hatar dem hon har krossat, och en hal mun åstadkommer fall. Ordspråksboken 26:23-28

Du skall inte sprida ett falskt rykte. Du skall inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne. Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. 2 Mos. 23:1,2

Jesus:
Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.
Matt. 12:36,37

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Ords. 4:23,24

Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Ords. 21:23

Salig är den människa som alltid fruktar Gud, den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Ords. 28:14

Den som döljer hat har falska läppar, den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd, vis är den som styr sina läppar. Ords. 10:18,19

Deras tunga är en mördande pil, deras mun talar svek. De talar vänligt till sin nästa, men i hjärtat lägger de ut fällor för honom.
Jeremia 9:8

För inte bort mig med ogudaktiga och med ogärningsmän, som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sina hjärtan. Psaltaren 28:3

En stridshammare, ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Ords. 25:18

Orden i hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja, ändå är de dragna svärd. Psaltaren 55:22

Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, genom kunskap blir de rättfärdiga räddade. Ords. 11:9

Om djävulen sa Jesus:
Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.
Johannes evangelium 8:44

Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Ords. 8:13

Sanna ord består för evigt, en lögnaktig tunga blott ett ögonblick. De som smider onda planer har falskhet i hjärtat, de som främjar frid får glädje. Ords. 12:19,20

 

Läs mer: »Vad står ondskan för i Bibeln?
»Vilken syn har kristna på Satan?

»Upp igen     »Startsidan       »Artiklar

»Webbkarta        »
Fråga Pastorn

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0