Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Vilken syn har kristna på Satan?

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Joh.1:5

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


 

 

 

 

 

 

Läs mer: »Frågor om demoner, onda andar. Vad är de, vad vill de oss människor?

»Står det i Bibeln att djävulens största lögn var att övertyga världen att han inte finns?

Ȁr Satan ond rakt igenom?
Det är den onda makten i världen som vill hindra människan från att tillhöra Gud. Satan är lånat från hebreiskan och betyder motståndare, fiende. Han är Guds motståndare och en ondskefull fiende till alla människor.
Ett annat namn är djävulen som kommer från det grekiska ordet diábolos som betyder förtalare.

Djävulen förtalar Gud och de kristna och vill förvränga människors syn så att de skall bli negativa till Gud och aldrig uppleva gemenskap med honom, utan gå förlorade.
Jesus kallar honom för lögnens fader. (Joh. 8:44)

När någon lyssnar till evangelium, vill Satan ta bort ordet som såtts i hans hjärta.


Vägkanten, det är de hos vilka ordet blir sått men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i dem.  Mark. 4:15 (NT 81)

Det onda kommer från Satan, d.v.s. mörkrets furste och denna världens furste. Hos Gud finns inget mörker.

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jak. 1:17 (Folkbibeln)

Jesus:
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Joh. 10:10 (Folkbibeln)

Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.  1 Joh. 5:19 (Folkbibeln)

Men den onde är på förhand redan dömd och besegrad:

Jesus:
Ty denna världens furste är nu dömd.
Joh. 16:11 (1917)

Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger, som har övervunnit världen: vår tro. 1 Joh. 5:4 (1917)

En kristen har besegrat den onde enligt 1 Joh. 2:13, och har alltså övertaget i striden mot honom.

Bär alltid med er trons sköld, med vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar.
Rusta er med frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord under ständig bön och åkallan, så att ni oavlåtligen ber i anden och fördenskull vakar med aldrig sviktande uthållighet och förbön för alla de heliga. Ef. 6:16-18  (Giertz)

Jesus:
Jag har gett er myndighet att trampa på ormar och skorpioner, och över hela fiendens makt, och  ingenting skall kunna skada er. 
Luk. 10:19  (Hedegård)

Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.
Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Jak. 4:6-8  (Folkbibeln)

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.
All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.
Hans är makten i evighet, amen.  1 Petr. 5:8-11 (Folkbibeln)

Mvh Veli Sergei.

Hur skall en kristen ställa sig till andra religioner, gurus och New Age?

           Upp igen        <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0