Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Är Satan ond rakt igenom?

Satan är ond, enligt de kristna. På samma sätt kan två fiender i exempelvis ett krig kalla varandra onda. Vad jag menar är: Ondska är ett väldigt subjektivt begrepp. Är Satan (enligt kristendomen) ond rakt igenom och försöker sätta djävulskap i allt och alla, eller är han bara en motståndare till Gud, en motståndare som vill sina "barn" väl? Är Satan en annan gud, måhända?


 

 

 

1 Joh. 1:5
2 Kor. 11:14
Upp. 12:9,10
Jak. 1:17
1 Petr. 2:9
1 Joh. 5:19
1 Joh. 4:16
Ps. 45:8
Tit. 1:2
Joh. 8:43
1 Joh. 3:8
Joh. 12:31
Joh. 14:30
Joh. 16:11
2 Tim. 1:10
1 Joh. 1:7
2 Sam. 22:31
Apg. 26:18

Satan personifierar det onda och "kommer bara för att stjäla, slakta och döda" (Joh 10.10). 
Han ligger bakom allt det onda, hela världen är i den ondes våld. 
Han styr över fallna änglar och demoner. 

djävulen Ordet "djävul" (grek. "diabolos") betyder "förtalare", "anklagare".
Det motsvaras i hebreiskan av ordet "Satan" som betyder "motståndare".

Han brukar list och gör sig till ljusets ängel. 
Djävulen är en mördare från början och hatar sanningen. Han kallas "lögnens fader". Satan förtalar Gud för att människor inte ska söka frälsning.
Jesus uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar.

Satan är människornas åklagare.
Han söker efter synd hos människan för att anklaga henne inför Gud. Han har syndat ända sedan begynnelsen och frestar människor att synda. 

Djävulens avsikt är att leda människan in i lidande och död, till ett liv utan Gud. Men Jesus bar all vår synd
på Golgata kors och besegrade djävulen och döden.
Var och en som tar emot Jesus får ta del av denna seger.

Gud är kärlek, han kan inte vara orättfärdig och kan inte ljuga. Han kan inte ens vara orättfärdig mot Satan. Gud är fullkomlig. Guds Ords och Jesu beskrivning av Satan är därför något som vi kan lita på.

Gud är ljus och det finns inget mörker hos honom, ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Gud kallar oss från mörkret till sitt underbara ljus.

Om Jesus står det:

Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:3-5

Vilken betydelse har Jesu uppståndelse från de döda?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0