Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Seglivat boskap? Bibelstället om egyptiernas boskap är obegripligt för mig….

Först dödar Gud all egyptiernas boskap:

2 Mos 9:3-6: ..skall Herren låta en svår pest drabba din boskap på fälten: hästar, åsnor, kameler, kor och får... Herren har fastställt tiden och sagt att han i morgon skall låta detta ske i landet. Nästa dag gjorde Herren som han hade sagt: all boskap dog för egypterna, men av israeliternas boskap dog inte ett enda djur.

Därefter orsakar Moses variga bölder hos den redan dödade boskapen:

2 Mos 9:10: Då tog de sot från smältugnen och gick till farao, och Mose kastade upp sotet i luften och variga bölder slog upp på människor och boskap.

Därefter dödar Moses igen egyptiernas boskap, den här gången bara det förstfödda:

2 Mos 12:12 Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom - jag är Herren.

Trots att boskapen, inklusive hästarna, blivit dödade i repris och dessutom blivit drabbade av bölder, meddelar Bibeln att egyptierna förföljde Moses med hästar:

2 Mos 14:9: Egypterna förföljde dem och hann upp dem där de hade slagit läger vid havet - alla faraos hästar, vagnar och vagnskämpar och hela hans här - vid Pi Hachirot, mitt emot Baal Sefon.

Själv så är detta obegripligt för min del men hoppas på att man kan få svar i detta som varit en tankeställare för mig ett tag nu. Hur kunde Mose orsaka variga bölder hos den redan döda boskapen, och döda sedan den förstfödda boskapen? Och därefter så förföljer egypterna Mose med hästar?

MVH och Guds frid till er.


 

 


De här plågorna som drabbade egyptierna och deras boskap berodde på Guds vrede över egyptiernas orättfärdighet. Israelerna hade lidit svårt och varit slavar i Egypten och blivit förtryckta i 400 år.

Det står i den första versen du citerar att boskapen i Egypten som skulle dö av pest var egyptiernas boskap som var på fälten, eller ute på marken.

Vad vi kan förstå så fick boskap som t.ex. var inne i stallen inte pest.

Senare står det om när Herren lät hagel komma och döda egyptiernas boskap på ute på marken:

Sänd därför ut folk och för din boskap i säkerhet och allt annat som du har ute på marken. Ty alla människor och all boskap, som finns ute på marken och inte har kommit under tak, skall träffas av haglet och dödas. 2 Moseboken 9:19

Herren gjorde skillnad mellan israeliternas boskap och egyptiernas:
All boskap som dog tillhörde egyptierna, men inget djur i Egypten som tillhörde israeliterna dog.

Eftersom israeliterna var egyptiernas slavar, är det möjligt att egyptierna lade beslag på israeliternas boskap efter att deras boskap dött.

Hur lång tid som passerade efter att boskapen dött vet vi inte, egyptierna kan ha haft gott om tid att skaffa ny boskap.

När det gäller bölderna står det inte att det gällde all boskap eller att de dog av bölderna. Det står inte heller att människor dog av bölderna, däremot att spåmännen inte kunde träda fram inför Mose för böldernas skull, för det var bölder på dem och på alla egyptierna.

När senare allt det förstfödda dog bland boskapen i Egypten var det mycket boskap som dog, men det förstfödda var ändå bara en bråkdel av all boskap som fanns. Så att egyptierna kunde förfölja israeliterna med hästar är inte alls egendomligt.

Mer om judarna i Egypten: 
»Hur hamnade judarna i Egypten?

»Är Gud verkligen god? Hur kunde han då plåga egyptierna?

»
Hur kunde Mose som slagit ihjäl en person bli kallad av Gud?

Om Israels folks vandring mot Kanaan:
»Sex frågor: Om molnstoden, Guds söner, Hesekiels och Daniels uppenbarelser, m.m. 

Är Satan ond rakt igenom?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0