Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

JUDARNA I EGYPTEN

Hej! Jag undrar, hur hamnade judarna i Egypten?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Abraham stamfar för ett stort folk
Gud hade befallt Abraham att lämna sitt land och sin släkt. Abraham fick löftet att Herren skulle göra Abrahams efterkommande till ett stort folk och att Herren skulle ge dem Kanaans land. Gud sade att genom Abrahams son Isak skulle han få sina efterkommande.

Isak födde Jakob som bodde i Kanaan ända till sin ålderdom, då han flyttade till Egypten med sina söner (de tolv stamfäderna) och deras familjer.

Josef i Egypten
Jakobs son Josef hade många år tidigare blivit såld till några midjanitiska köpmän av sina bröder som var avundsjuka på honom. Köpmännen förde Josef till Egypten som slav. Men Jakob trodde att Josef blivit ihjälriven av ett vilddjur.

Genom olika svårigheter som Josef var med om i Egypten, så var Herren med honom och räddade honom. När Josef var 30 år satte Farao Josef till härskare över hela Egyptens land på grund av den vishet och uppenbarelse Gud hade gett honom. I många länder var det svår hungersnöd och människor svalt ihjäl. Men genom Josefs försorg fanns det mat i hela Egypten. Gud hade talat om för honom i förväg att det skulle bli svår hungersnöd.

Man kom från olika länder till Egypten för att köpa säd till mat. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten skickade han dit sina söner för att köpa säd och där mötte de Josef som var ansvarig för sädesförsäljningen. De kände först inte igen Josef.

När de kom dit för att köpa säd en andra gång så gav Josef sig till känna. Josef bad bröderna att skynda tillbaka till Kanaan för att hämta sin far och sina familjer. (75 personer)

Judarna blev ett stort folk i Egypten
Josefs släkt bosatte sig i Gosen, den bästa delen av Egypten, och Josef försörjde där sin far och sina bröders familjer. De förökade sig mycket och var snart ett stort folk.

Sedan kom det en ny kung i Egypten och han kände inte till Josef. Han fruktade för judarna eftersom de hade blivit ett stort folk och satte dem därför i slavarbete.

I Egypten blev judarna förtryckta i 400 år, precis som Gud talar om för Abraham tidigare.

Sedan förde Herren med stor kraft dem alla ut ur Egyptens land under ledning av Mose. De blev förda in i Kanaans land som de fick som arv enligt Guds löfte.

Fråga om Mayaindianernas avgudaoffer

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0