Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Länkar till fler sidor om lagen och budorden, Gamla och Nya testamentet, Abraham m.m. längst ned på denna sida

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Berättelsen om Abraham, Israels folk, Mose, budorden och Jesus Kristus
Tre personer ställer bibelfrågor:
Hej, mitt namn är Alexander Karlsson och jag undrar när budorden kom, vem gjorde dom och varför dom gjordes! Jag vill gärna ha svar från er och inte nån länk!!      Alek

Jag skulle vilja veta hur kristendomen ser på Abraham?


Käre pastor. Jag vill gärna få vägledning i hur man bör förhålla sig till lagarna som Herren ger oss i tredje Mosebok. I vilken utsträckning bör man följa de lagar, föreskrifter och straff som ges i Bibeln? Ber om svar.     Student

 

Läs mer om Mose: 
»
Hur skall man uppfatta Mose, Elia och Esras ledarskap?

»Hur kunde Mose som slagit ihjäl en person bli kallad av Gud?

»Det står i Bibeln att en del sett Gud ansikte mot ansikte. Det står också att ingen har sett Gud. Hur skall man förstå det?

»Om molnstoden, Guds söner, Hesekiels och Daniels uppenbarelser, m.m.

»Hur hamnade judarna i Egypten?

GUDS LÖFTEN ÅT ABRAHAM

Abraham utvaldes av Gud till att bli stamfader för Guds egendomsfolk
Bland alla folk utvalde Gud från början Israel till att bli hans egendomsfolk.

Abraham kallas trons fader. I tro lydde han Gud när han drog ut från sitt land utan att veta vart han skulle komma. Abraham fick ingen mark i det nya landet. Trots att han var barnlös fick han löftet av Gud att hans efterkommande skulle få landet. Gud upprättade ett evigt förbund med Abraham och hans efterkommande.

Gud lovade Abraham att han skulle bli en fader till många folkslag. Genom Jesus Kristus gick detta senare i uppfyllelse. Troende ur alla folkslag tillhör nu Guds egendomsfolk genom tron på Jesus.


Gud kallar Israels folk ut ur Egypten

Abraham födde Isak på sin ålderdom, alldeles som Herren lovat honom.
På grund av hungersnöd hamnade Abrahams ättlingar i Egypten.

Efter fyrahundra år hade de förökat sig och blivit ett stort folk i Egypten. Farao såg Israels folk ("Israel" efter Jakob, Abrahams sonson) som ett hot och satte dem i slavarbete.

Men Gud såg till folkets nöd och hörde deras böner. Han tänkte på sitt förbund med dem och kallade sitt folk ut ur Egypten under ledning av Mose.

Lagen och budorden
”Mose lag” finns i 2-5 Mosebok. Den mest välkända delen av lagen är de tio budorden.

Under ökenvandringen till Kanaans land gav Herren lagen och budorden inristade på stentavlor – ”förbundets tavlor” - åt Mose på berget Sinai. Dessa var ämnade åt Israels folk. Detta var 430 år efter att Gud gav löftet åt Abraham och upprättade ett förbund med honom.

Budorden skulle vara till undervisning. De är levnadsregler som Gud gav åt människor. Ingen människa kan hålla dessa levnadsregler till 100 %. Därför fick prästerna bära fram offer för folkets och sina egna synder. Lagen skulle ge oss insikt om synd, insikten om att vi inte kan frälsa oss själva.

Det första förbundet hade sina föreskrifter för gudstjänsten och den jordiska helgedomen som skulle gälla fram till tiden för en bättre ordning. Dessa föreskrifter som främst finns i 3:e Moseboken – Leviticus – är en skuggbild av det som skulle komma i framtiden. De är en förebild till Jesu offer på Golgata.


Lagen upphäver inte löftet som gavs åt Abraham

Gud hade redan från början en frälsningsplan. Gud skulle komma till oss i mänsklig gestalt och friköpa oss från lagen. Jesus Kristus kom som vår store överstepräst och ett nytt, bättre förbund upprättades - ett evigt förbund. Jesus gav sitt liv för oss. Han var ett välbehagligt offer åt Gud eftersom han var syndfri. Kristus gick inte in i en helgedom gjord med händer som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

Nu behövs inga årliga offer längre. Jesus har gett sig själv som ett offer en gång för alla för all evighet.
Jesus har bar hela världens synd på Golgata kors. Han tog straffet på sig. När vi i tro tar emot Guds erbjudande om frälsning, får vi våra synder förlåtna. Alla som tror tillhör nu Guds egendomsfolk.


Är lagen upphävd?
Vad betyder då detta? Att lagen upphävs? Nej. När vi tar emot Jesus som vår personlige frälsare får vi ett nytt sinnelag. Vi får Guds Ande och lever nu efter kärlekens lag. Kärleken gör inget ont mot nästan. Genom tron kan vi uppfylla lagens krav som är kärlek till Gud och kärlek till nästan. Vi blir inte räddade av laggärningar utan av en rättfärdighet som kommer av tro. Det som utlovades åt Abraham skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. De som håller sig till tron är Abrahams barn – löftets barn -  och Guds egendomsfolk.

Mvh Veli Sergei.

Läs en kort sammanfattning om Abraham, Josef och Mose i Apostlagärningarna kap. 7.

Läs om trons rättfärdighet förkunnad för Abraham och hur lagen inte upphäver löftet som gavs åt Abraham och att Abrahams barn är arvingar enligt löftet i Galaterbrevet kapitel 3.

Läs Hebreérbrevet som handlar om hur det gamla förbundets prästerskap och offer är en skuggbild av det som kom med Kristus i det nya förbundet.

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. Romarbrevet 8:3,4

När Abram var nittionio år uppenbarade sig Herren för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.” 
Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: ”Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk. Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig. Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud.”  1 Moseboken 17:1-8


Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade. 
1 Moseboken 18:18


Mose på Sinai
Herren sade till Mose: ”Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så skall jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem.”
2 Moseboken 24:12


Herren sade till Mose: ”Skriv upp åt dig dessa ord, ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.” Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden.
2 Moseboken 34:27,28


När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger. 2 Moseboken 31:18


Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan.   2 Moseboken 33:


Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Hebreérbrevet 7:24-27


Den nedbrutna skiljemuren
Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Efesierbrevet 2:11-13


Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:
Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.
Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Hebreérbrevet 10:14-18


Och han (Jesus) tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er. Lukas 22:19,20


Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes 1:17

Läs mer: 
»Vilka är dom 10 budorden? Vad är dom 10 budorden?

»I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

»Gäller det gamla förbundet oss som är kristna idag? Borde vi kristna leva som judar?

»Skall vi hålla oss till tio Guds bud?

»Vad är det för likheter och olikheter mellan Gamla och Nya testamentet? m.m. 

»Syndernas förlåtelse genom tro

»Varför kommer inte en snäll och skötsam person till himlen när en som levt ett "dåligt liv" kommer till himlen om han ångrar sig?

»Frälsning genom laggärningar eller tro? Gamla och Nya testamentet. Abrahams tro. Omskärelsen, lagen och budorden. Jesus Kristus, nåden, m.m. Sammanhanget förklaras. Hur gör Gud en människa rättfärdig? 

Lyssna: »Kan vi ha gemenskap med lagen? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? (11 min.)

Är Guds rike nära?

Upp igen       Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0