Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 
Mail till BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING 

Vilka är tio Guds bud? 
Vad är de tio budorden?

De står i 2 Mos. 20:3 -17 och 5 Mos. 5:6-21. Hur man delar upp dem är lite olika.
Innehållet och turordningen är det viktiga.

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.

4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.

5. Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.

6. Du skall inte mörda.

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8. Du skall inte stjäla.

9. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Dessa är levnadsregler som Gud gav åt människor.
Ingen kan dock av hjärtat hålla dessa krav till 100%.
Kristus kom för att fullborda lagens krav och uträtta det vi själva inte kunde fullgöra.
Hans död på korset inledde det nya förbundet.

Ta emot Guds förlåtelse genom Jesus Kristus!
Han och inte lagen öppnar vägen mellan Fadern och oss.

När människan tar emot Jesus som sin Frälsare och blir född på nytt får hon ett nytt, förvandlat sinnelag och lagen läggs i människans hjärta.
Man får kraft av Gud att leva ett nytt liv. 

Länkar till fler sidor i detta ämne finns längre ned.

Mvh Veli Sergei.

Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren:
Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
Ingen skall behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren.
Alla skall veta vem jag är, från den minste till den störste.
Ty jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.
Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna.  
Hebr. 8:10-13  (NT 81)

Kristus är slutet på lagen, som frälsningsväg, eftersom han ger rättfärdighet åt var och en som tror. Ty Moses skriver om den rättfärdighet som kommer av att man håller lagen: Den människa som gör detta, hon skall leva genom det.
Men den rättfärdighet som kommer genom tron, säger: "Säg icke i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himmelen?" - det vill säga för att hämta ned Kristus -
eller "Vem skall stiga ned i avgrunden?" -
det vill säga för att hämta upp Kristus från den döda.
Vad säger den då? "Ordet är dig nära: det är i din mun och i ditt hjärta", och det är ordet om tron, som vi predikar.
Ty om du med din mun bekänner, att Jesus är Herren, och med ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst.  Rom. 10:4-9  (Hedegård)

Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.   
Joh. 1:17 (NT 81)

Men nu har vi blivit fria från lagen, sedan vi dött bort från det som höll oss bundna, och kan tjäna på ett nytt sätt, med vår ande, och inte på det gamla, efter bokstaven. Rom. 7:6  (NT 81)

Paulus: Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod.  
2 Kor. 3:3 (NT 81)

 

Vad tror kristna på?

Upp igen   Föregående fråga

 Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0