Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön, att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under tre år och sex månader; åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin frukt.  
Jak. 5:17,18  (1917)

Låt tanken på alla dessa trons hjältar sporra oss så som en idrottsman sporras av sin publik. Och låt oss göra oss av med allt som hindrar oss och håller oss tillbaka, framför allt synden som vill gripa tag i oss och få oss att falla. Låt oss löpa med uthållighet i det lopp vi har framför oss. Hebr. 12:1  (Levande Bibeln)

Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.  Rom. 15:4  (Folkbibeln)

Allt detta hände med dem för att tjäna som exempel, och det skrevs ned för att varna oss, som lever i dessa sista dagar när världen närmar sig sitt slut. 
1 Kor 10:11  (Levande Bibeln)

Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.  
1 Petr. 2:21  (Folkbibeln)

Paulus:
Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. 1 Kor. 11:1  (NT 81)

Ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.
Jak. 5:10,11  (Folkbibeln)


 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka personer spelar stor roll i
kristendomen och varför gör de det?


Kristendomens bibliska gestalter
Alla personer som är nämnda i Bibeln är betydelsefulla så till vida att de påverkar oss ännu idag - en del mycket, en del mindre. 
Du kan läsa lite om en del bibliska gestalter längre ned.

Gud vill att vi skall lära av vad de varit med om, att vi skall ta efter deras tro och uthållighet och att vi skall ta varning av deras misslyckanden.

De stordåd som deras tro åstadkom påverkar oss ännu idag. De blev starka genom sin tro och genom sin tro talar de till oss fortfarande.

Berättelserna om deras misslyckanden lär oss bl.a. att de som Gud brukade var vanliga människor behäftade med svagheter. När man överlåter sig åt Herren får man uppleva hans omsorg. Gud är större än mänskliga fel och brister och till synes hopplösa omständigheter. 

Herren är barmhärtig och förmår att frälsa och upprätta varje människa som vänder om till honom av hela sitt hjärta.
Han förvandlar hjälplöshet och svaghet till kraft.
Han vill lära oss att tro på Gud under alla omständigheter.

Noa - Fick del i den rättfärdighet som kommer av tro, en god man som på Guds befallning byggde en ark och blev räddad undan syndafloden. 

Läs mer om Noa: 
»
Noa var en fullkomlig man - vad betyder det?
»Gud instruerade Noa att bygga arken

Abraham - Trons fader, Gud kallade honom att bli anfader för en stor nation. Fick löftet av Gud att genom hans efterkommande skulle alla släkten på jorden bli välsignade. Hans tro på Gud har gjort honom till ett exempel för alla tider. 

Läs mer om Abraham:
»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

»Laggärningar och Abrahams tro. Frälsning genom laggärningar eller tro? m.fl. frågor

Isak - Den utlovade sonen  som Abraham och Sara fick. Gud upprättade sitt eviga förbund med Isak.

Läs mer om Isak: »Kan man lita på Bibelns uppgifter om de första människornas höga ålder?

Jakob - Isaks och Rebeckas son. Historien om Israel som ett folk börjar med Jakob, far till de tolv stamfäderna. Fick av Gud namnet Israel. Flyttade under hungersnöden med sina söner med familjer till Egypten, där Josef bodde. 

Josef - Jakobs äldste son med Rakel. Såldes som slav av sina bröder och fördes till Egypten. Fann nåd hos Faraos hovman men kastades i fängelse på en falsk anklagelse. Blev så småningom Faraos närmaste man.
»Läs om hur Josef tydde drömmar i Egypten 

Läs mer om Isak, Jakob och Josef:
»Hur hamnade judarna i Egypten?

Mose - Betrodd i hela Guds hus. Herren gjorde stora under och tecken genom honom. Han ledde israeliternas uttåg ut ur Egypten. Lagen och budorden gavs genom Mose. Samtalade med Jesus på härlighetens berg.

»
Mer om Mose     »
Om Mose ledarskap  

Simson - Guds nasir och en av Israels domare.
En kvinna (Delila) lockade av honom hemligheten med hans väldiga styrka.
»Mer om Simson

Samuel - Den siste domaren i Israel, en av de första profeterna. Har två bibelböcker uppkallade efter sig.
Smorde både Saul och David till kungar i Israel.


David - Fåraherde som av Gud blev utvald till att bli stor kung i Israel. Berättelsen om David och Goliat känner väl de flesta till. Samuelböckerna handlar till stor del om David.

David begick misstag och gjorde en del som var synd, men ångrade djupt sin synd och blev av Gud förlåten och upprättad. Han beskrivs i Bibeln som en man efter Guds sinne.
Många av psalmerna i Psaltaren är författade av David. Fick löfte av Gud att den kommande Messias skulle vara av Davids ätt.
Läs mer om David:
»Jag har några frågor om David och Saul.. 

Salomo - Stor kung i Israel. Davids son. Känd för den stora vishet Gud gav honom. Författare till större delen av Ordspråksboken. Har också skrivit Predikaren och Höga Visan.

Elia - En av de kraftfullaste profeterna. Stora under och tecken gjordes genom honom, bl.a. uppväckte han en död och nedkallade eld från himlen. Togs upp i himlen av hästar och vagnar av eld. Samtalade med Jesus på härlighetens berg. 
»Mer om Elia

Daniel - Tjänade i den babyloniske kungens palats. Vägrade tillbe någon annan än Herren.
Blev utsatt för konspiration av andra avundsjuka ledare och blev kastad i lejongropen.
Var rättfärdig och räddades av Gud från att bli uppäten av lejonen.
Gud gav Daniel uttydning av alla slags syner och drömmar. Daniel hade själv många drömmar och syner som skrevs ned. Jesus citerade Daniels profetior.
»Mer om Daniels drömmar och syner

Job - Jobs lidande, hans uthållighet, hans upprättelse  berättas om i Jobs bok. Job sa under sitt lidande:

"O, att mina ord hade skrivits ner, att de hade blivit upptecknade i en bok och för evigt inristade i klippan med ett stift av järn och med bly!"
Job 19:23,24  (Folkbibeln)  
»
Mer om Job

Jona - Profet känd för de äventyr och övernaturliga händelser han var med om. Han var i buken på en stor fisk i tre dygn, då han ville fly undan det uppdrag Gud gett honom. 

Jesaja - Hans många profetior skrevs ned och citeras ofta i Nya Testamentet. Jesajas bok innehåller flera underbara och utförliga profetior om Jesus, den kommande Messias.

Johannes döparen - Jesaja profeterade om hans ankomst. Johannes höll eldiga predikningar och vittnade om Jesus som skulle komma. Levde i öknen på gräshoppor och honung. Många lät döpa sig av honom i Jordan, även Jesus.
»Mer om Johannes Döparens dop

Jesus Kristus - Guds Son och världens Frälsare, den smorde. Förkunnade budskapet om Guds rike, botade sjuka, uppväckte döda, gick på vattnet och gjorde många märkliga under.
Valde tolv apostlar som följeslagare.

Jesus blev korsfäst, dödad, uppstod från de döda på tredje dagen och sågs av många efter sin uppståndelse. Han for upp till himlen igen efter 40 dagar och sitter nu på Faderns högra sida och manar gott för människor.

Skall komma tillbaka till jorden en andra gång för att hämta de sina.  
»Mer om Jesus Kristus 

Petrus - Fiskare som Jesus kallade att bli lärjunge, var en av de tre lärjungar som stod närmast Jesus.

Förnekade Jesus då han gripits, höll tal på pingstdagen, blev efter dopet i helig Ande mer orädd.

Blev en av stöttepelarna i församlingen i Jerusalem. Huvudpersonen i Apostlagärningarnas första del.
Led martyrdöden. 
»Mer om Simon Petrus  
»
Vem bildade flest församlingar? Mer om Petrus

Johannes - Fiskare, Jesu lärjunge, en av de mest förtrogna kring Jesus. Kallad kärlekens apostel och en av pelarna i församlingen i Jerusalem. Författaren till Johannesevangelium, Johannesbreven och möjligen Uppenbarelseboken.

»Jakob - Jesu lärjunge och Johannes bror, också fiskare. 
En av de tre mest förtrogna kring Jesus.

Paulus - Var en farisé som förföljde de kristna, blev omvänd och blev en hängiven Jesu efterföljare och förkunnare.
Gjorde flera missionsresor och grundade församlingar.
En av huvudpersonerna i Apostlagärningarna och urkyrkan.
Författaren till många av Nya Testamentets böcker.
»Mer om Paulus        »Fråga om Paulus omvändelse
»Är Paulus kristendomens grundare? 
»Hur spreds kristendomen? 
»
Varför blev aposteln Paulus tillfångatagen?
»Hur fördelades apostlarnas missionsarbete? Vad handlade meningsskiljaktigheterna om?

Det skulle bli en lång skrivelse om alla personer som spelar stor roll i kristendomen skulle nämnas här, t.ex.
»Adam, »Eva, »Kain, »Abel, »Sara, Lot, Aron, Mirjam, Josua, Hanna (profeten Samuels mor), kung Saul, Jonatan, drottning Ester, kung Hiskia, profeten Elisa, Jeremia, »Hesekiel, »Maria (Jesu mor), Josef, Elisabet, »Maria från Magdala, syskonen Marta, Maria och Lasarus, »Stefanus, Filippus, Barnabas, Timotheos, »Lukas och många, många fler.

Det finns ju dessutom många personer som ej nämns i Bibeln som haft stor betydelse för kristendomen.

Läs mer om bibliska gestalter: »Vilka var hjältar i Bibeln?

Mvh Veli Sergei.

Vilka är dom 10 budorden?
Vad är dom 10 budorden?

  Upp igen      Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0