Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Bibelfråga          JOB

Beskriv Jobs tro på Gud kort för mig och Guds relation till Job det kan jag inte fatta.

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Att segra över prövningar
Gud tillät att Jobs tro skulle bli prövad. Trots svårigheter och stort lidande så härdade Job ut i sin tro och blev belönad. Säkerligen anade han Guds godhet mitt i alla svårigheter och att det var en särskild plan Gud hade. Han tänkte innerst inne att han skulle segra genom denna oerhörda prövning till slut.

Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. 
Vi prisar dem saliga som håller ut. 
Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jakobsbrevet 5:10,11

Job fick sin önskan uppfylld om att hans ord skulle bli nedskrivna. (Job 19:23,24) Berättelsen om honom är till lärdom för oss.

Att inte alltid förstå Guds handlande
Jobs problem var att han hade svårt att förstå Guds handlande eftersom han inte tyckte att han hade gjort något som förtjänade detta – han hade ju försökt att leva Gud till behag. Dessutom fick han dåliga råd av vännerna som ansåg att det var Guds straff. De ville att Job skulle se sig som dömd av Gud för att han råkat ut för dessa oerhörda prövningar. De ville att han skulle tro att han hade syndat mot Gud och därför fick lida. Allt detta höll på att göra Job förvirrad.

Det var Jobs tro som skulle prövas. Men Job visade alltså uthållighet och segrade till slut och Herren välsignade slutet av hans liv mer än början.

Om Job vetat från början att det endast var en prövning som Gud tillåtit och att det skulle bli bra igen bara han härdade ut, skulle det inte ha inneburit lika stort lidande, för Job hade ju då vetat vad det handlat om.

Mvh Veli Sergei.

Anledningen till att Job blev prövad:

Jobs första prövning

En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren Åklagaren: "Varifrån kommer du?" Åklagaren svarade Herren: "Från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring." Då sade Herren till Åklagaren: "Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda." Åklagaren svarade Herren: "Är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet." 
Herren sade till Åklagaren: "Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv." Satan gick då bort från Herrens ansikte. 
Job 1:6-13

Läs mer om lidande:
»
De rättfärdiga möter lidande, hur förklarar man det?


Hur vet man vad som är en rätt tolkning av Bibeln - det finns ju så många läror?

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0