Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

LIDANDE

Inom judendomen anser man att Gud ska belöna den rättfärdige. Trots detta kan också den rättfärdige råka ut för lidande? Hur förklarar man detta?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Det står skrivet: Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Psaltaren 34:20

Mitt svar får gälla för hur kristna ser på saken i första hand och hur Nya Testamentet ger oss svar på lidandets problem:

Jesus sa "I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." (Joh 16:33) Jesus har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut. Den som har överlåtit sitt liv åt Jesus får mening med livet och kan se ljus i mörkret. Herren ger en frid som övergår allt förstånd. (Fil 4:7) Den troende får uppleva att Herren svarar på bön och bereder utvägar ur prövningarna.

Jesus led för vår skull. Apostlarna och andra troende som vi läser om i Nya Testamentet fick uppleva lidande men under allt var Gud med.

Också Gamla Testamentet har många berättelser om hur Gud bereder utvägar ut ur lidande som möter rättfärdiga.

Job tilläts bli prövad, kolla: 
»
Beskriv Jobs tro för mig och hans relation till Gud

Andra kända exempel är de tre männen i den brinnande ugnen, läs Daniels bok kapitel 3.

Daniel blev kastad i en lejongrop för att han tillbett Herren, men Gud tillät inte att lejonen skadade gudsmannen. Läs Daniels bok kap. 6

Läs om Jona i fiskens buk och hans räddning i Jona bok.

I Hebreerbrevet kap. 11 berättas om hur olika bibliska gestalter prövades men alla övervann genom tron.

Fler bibelställen som förklarar lidande:

Jakobsbrevet 1:2
Jakobsbrevet 1:12-17
1 Petrusbrevet 1:7
Romarbrevet 8:18

Herren vill se tro hos oss och vi blir rättfärdiga inför Gud genom vår tro på Jesus Kristus, läs om det i Romarbrevet 5:1-10 som också förklarar lidandet:

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.
Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.
Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.
Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Romarbrevet 5:1-10

Straffar Gud med sjukdom?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0