Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Maria från Magdala

Jag undrar om Maria Magdalena. Vem var hon?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Det var inte bara män som följde Jesus när han vandrade omkring och predikade. Många som följde honom var kvinnor. Det står inte så mycket om Maria från Magdala, som hon också kallas i Bibeln. Men det står mer om henne än flera av Jesu 12 lärjungar eller andra kvinnor som följde Jesus.

Maria kom från Magdala som ligger vid Gennesarets sjö – också kallad Galileiska sjön eller Tiberias sjö. Jesus själv var bosatt vid Galileiska sjön och de flesta av hans lärjungar kom från samma område. Många av berättelserna i evangelierna utspelar sig vid Galileiska sjön. Efter sin uppståndelse visade sig Jesus för sina lärjungar där.

Marias möte med Jesus innebar att hon blev befriad från sju onda andar. Exakt vad Marias personliga problem handlade om står det inte i Bibeln. Efter sin livsförvandling följde hon Jesus tillsammans med andra kvinnor som Jesus hade befriat.

I Lukas 8: 1-3 står det:

Kvinnorna som följde Jesus
Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom och även några kvinnor, som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena – från henne hade sju onda andar farit ut – vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde.

Maria följde tillsammans med andra kvinnor Jesus från Galiléen till Jerusalem på hans sista vandring dit innan han blev korsfäst. Det står att det var många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med Jesus. Kvinnorna kallas hans vänner. (Se Markus 15:39 och Lukas 23:49).

När Jesus korsfästes var kvinnorna vid korset, de som nämns vid namn är förutom Maria från Magdala Jesu mor Maria och den Maria som var lärjungarna Jakobs och Josefs mor, vidare Salome samt den Maria som var Kleopas hustru.

När Jesus gav upp andan stod kvinnorna längre bort och såg på. I samma stund blev det alldeles mörkt fast det var mitt på dagen, förhänget i templet brast mitt itu, jorden skakade och klipporna rämnades. Många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar och efter Jesu uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i Jerusalem och kunde ses av många.

Den Uppståndne visar sig
Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ur. Markus 16:9

Maria från Magdala var den första som fick se Jesus uppstånden och Jesus gav uppdraget åt henne att gå och berätta det för lärjungarna.

Läs om Jesu död och uppståndelse i evangelierna, det mesta om Maria Magdalena står där:
Matteus 27:32- 28:20
Markus 15:21- 16:20
Lukas 23:26 - 24:53
Johannes 19:16 - 21:25

»Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person?


»
Läs mer om Jesu lidande, hans död och uppståndelse och hur Jesus visade sig efter sin uppståndelse i 40 dagar innan han for upp till himlen.

Kan vi veta något om Jesu uppväxt?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0