Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

VEM ÄR JESUS?

Jag undrar vem Jesus är. 
Han är Guds Son det vet jag. 
Men vem är han som person?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jesu liv

Jesus sa: "Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." Matteus 11:29

Han är trofast. Han levde ett uppoffrande tjänande liv, men blev motsagd och föraktad av människor. Han ödmjukade sig och gick frivilligt in i döden. Han brydde sig inte om skammen när han blev straffad med döden som en förbrytare, trots att Han var ren och syndfri. Han bad för dem som plågade Honom.

Allt detta gjorde han i sin gränslösa kärlek till oss! Han älskar oss och har löst oss från våra synder genom sitt blod.

Jesu gudom
I Jesus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv genom Jesu död på korset. På grund av Jesu offer kan vi frimodigt nalkas Gud.

Kristus uppstod och sitter nu på Guds högra sida och vädjar för oss. Han är vår förespråkare inför Fadern.

Jesus är Guds härlighets återsken och Guds väsens avbild. Jesu rike är ljusets rike och inte ett rike av denna världen. Han har segrat över mörker och ondska. Han låter också oss uppleva seger över mörkrets välde. Vi får uppleva en frid som övergår allt förstånd.

Jesus sa: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom." Johannes 7:37,38

Jesus är full av nåd och sanning. Han ÄR livet och när vi tror på Honom får vi övergå från döden till livet redan nu.

Beklädd med Guds kraft
Jesus var beklädd med Guds kraft och botade sjuka och drev ut demoner. Alla som rörde vid hörntofsen på han mantel blev friska.

Jesus kom för att utplåna djävulens verk. Han älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet.

Han kallar dem som gör Guds vilja för sin broder och syster.

Jesu kärlek
Jesu kärlek övergår allt förstånd. När vi lär känna den, blir vi fyllda med all Guds fullhet.

Han har medlidande med oss i vår svaghet, för han har själv blivit frestad i allt.

Han nitälskade för Gud. Han förkunnade sin lära med makt och myndighet. Han sätter värde på tro hos människor. Han förundrade sig också över människors otro.

Jesus är sanningen
Han var aldrig rädd för att säga sanningen. Rädsla existerade över huvud taget inte hos Jesus. Johannes fick på Patmos se Jesus i en uppenbarelse. Han hade "ögon som eldslågor", "hans röst var som bruset av stora vatten" och "i sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i sin fulla kraft."

Även Petrus, Jakob och Johannes fick se Jesus förklarad då "hans ansikte sken som solen och hans kläder blev vita som ljuset."

Jesus hade inte studerat, han var snickare. Människor förundrades över Hans väldiga vishet och kunskap.

Upprördes över orättfärdighet
Jesus kunde bli upprörd i olika situationer. När folk hade svårt att tro kunde han utbrista:
"Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara hos er och stå ut med er?" På ett annat ställe står det: "Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade." Mark. 3:5

Han var kraftfull och kunde säga ifrån strängt i olika situationer.

Han blev upprörd över tröghet och religiöst hyckleri och all slags orättfärdighet. I templet slog han ut penningväxlarnas mynt, välte omkull deras bord och gjorde en piska av rep och drev ut allesammans ur templet och sa: "Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!"

Han kunde "sucka ur sin andes djup" över människors halsstarrighet.

Han kunde uppfyllas med jublande glädje genom den helige Ande.

Han blev upprörd och grät när en vän dog – Lasaros, som han väckte upp efter att han legat fyra dagar i graven.

De skriftlärda och fariséerna kallade han för ormar och huggormsyngel. (Matt. 23:33) Han sa åt översteprästerna och folkets ledare att kriminella och prostituerade som omvände sig skulle komma in i Guds rike före dem.

Kom för att frälsa syndare
Han umgicks med syndare, med de utstötta i samhället. Han lät kvinnor följa med Honom på Hans vandringar, något som inte var brukligt på den tiden.

Lärjungarna ville visa bort barnen man bar fram till Honom. "När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem." Markus 10:14-16

Jesus anförtrodde sig inte åt någon, av sig själv visste Han vad som var i människan. Han förnam människors tankar i sin ande.

Han anförtrodde sig åt Gud i bön, Han kunde tillbringa hela natten i bön i ensamhet.

Jesu lidande
Han gav prov på en oerhörd uthållighet och kärlek. Han svettades blod i sin ångest. Han hade kunnat kalla på tiotusentals änglar att hjälpa Honom. Men i stället för att ta den glädje som låg framför Honom utstod Han korsets lidande och Han utstod motsägelse av syndare. Han visade total lydnad för Gud. Gamla Testamentets profetior om Jesus skulle uppfyllas.

Jesus och Hans lärjungar kunde vara så upptagna av människors behov att de inte ens fick tillfälle att äta. Jesus blev ibland trött och törstig av långa vandringar.

Jesus, Guds Son levde på jorden under en människas villkor. Han blev frestad av djävulen på olika sätt men gav aldrig efter för frestelsen.

Lärjungarna upplevde säkerligen att Jesus var en trygg person. De hade nog tänkt att Han alltid skulle vara med dem. När Han talade om sin död, vågade de inte fråga honom, när de inte förstod vad Han talade om.

"Han sade: "Människosonen skall utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå." Men de förstod inte vad han sade och vågade inte fråga honom." Markus 9:31

Jesu uppståndelse
Jesus uppstod från döden efter tre dagar. Han steg upp till himlen och genom sin Ande kan Han vara närvarande överallt. Han var med lärjungarna efter sin uppståndelse och de lärde då känna honom ännu bättre. De drog sig inte för martyrdöden. De blev motsagda och motarbetade precis som Jesus men fick vara med om att sprida budskapet om Honom vilket ledde till många människors tro och omvändelse. Deras vittnesbörd om Jesus är verksamt ännu idag.

Jesus är med oss alla dagar till tidens slut.

Han bereder nu rum för oss i himlen. Han längtar efter att få hämta oss till sig. Han skall komma tillbaka för att hämta oss och Han vill att vi skall vara redo den dagen!

Läs gärna Jesaja kapitel 54.

Mvh Veli Sergei.

Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Matteus 16:27

Läs mer om Jesus: 
»Varför tror så många på Jesus, fast det hände för mer än 2000 år sedan?

»
Jag vill veta allt om Jesu liv och barndom…. Berättelsen om Jesu liv

»Berättelsen om Jesu död och uppståndelse

»Vilka frestelser utsattes Jesus för?

»Kan Du ge mig lite fakta om Jesu ledarstil?

Guds hemlighet är Kristus:  
»Vad innebär kristen mystik?

»Var Jesus nasir?

»Vad ville Jesus egentligen? 
Vissa personer kritiserade Jesus….varför?

»Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

»Länkar om påskens budskap Jesu lidande, hans död och uppståndelse

»Vad är Guds namn?

»Kan man lita på Bibelns uppgifter? Är Jesus Guds Son? 

»Läs också föregående fråga:VEM ÄR GUD?

Lyssna till predikan: »Vem är Jesus? 22 min.

Lyssna till predikan: »Kristi medarvingar 12 min.

Vad betyder egentligen mystiken för kristendomen? Och vad innebär kristen mystik?

Upp igen   

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0