Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

HUR KAN NI SÄGA ATT JESUS ÄR GUD OCH ATT GUD ÄR TREENIG?

Fråga: Enligt treenighetsläran finns det tre personer i en Gud! Det vill säga en Gud: Fadern, Sonen och den helige ande. "Många religiösa organisationer lär så, men erkänner att det är ett mysterium." Är sådana uppfattningar om Gud riktiga?? Sade Jesus någonsin att han var Gud? Nej, det gjorde han aldrig. I Bibeln kallas han Guds son. Han sade: Fadern är större än jag. Jesus bad också till Gud, och vid ett tillfälle sade han: Låt ändå inte min vilja ske utan din. "Om Jesus varit den allsmäktige Guden skulle han inte bett till sig själv..." Eller??!!! Allt enligt Jehovas vittnen!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nu förstår vi endast till en del och ser "en gåtfull spegelbild". Vår kunskap är begränsad. (1 Kor. 13:12)

Men Gud har inte gjort sig otillgänglig för oss. Nej, genom tron lär vi känna Gud genom Jesus Kristus.

Sonen, Fadern och den helige Ande i gudomen är ETT samtidigt som de var för sig har särskiljande egenskaper.

Jesus fanns innan han fick en kropp. Vid skapelsen var Fadern, Sonen och Anden närvarande. I Joh. 1 beskrivs hur Jesus i begynnelsen var hos Gud innan världen hade blivit till och hur världen blev till genom Jesus. Det beskrivs också i Kol. 1:15-17.

I Joh. 1 förklaras flera gånger att Jesus är Gud. Jesus kallas Ordet och "Ordet var Gud". Vidare står det om Jesus: "Den Enfödde, som själv är Gud" (Joh. 1:18) och "Ordet blev människa och bodde bland oss…" (Joh 1:14)
När Jesus kom till världen sa han åt Fadern: "Du gav mig en kropp…" (Hebr. 10:5)

Jesus tillskrev sig Guds namn "Jag ÄR" (2 Mos. 3:14) när han sa åt judarna att han fanns innan Abraham levde: "Jag Är, redan innan Abraham blev till." När Jesus sagt detta ville judarna stena honom.

Judarna ville också stena Jesus eftersom de menade att han hädade när han gjorde sig till Gud när han sa: "Jag och Fadern är ett." (Joh. 10:30-33.) Vid ett annat tillfälle står det att judarna ville döda Jesus därför att han "sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud". (Joh. 5:18)

Jesus sa att den som inte ärade honom inte heller ärade Fadern.

Fadern kommer inte att döma någon utan har överlåtit hela domen åt Jesus, "för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern." (Joh 5:23) Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar för att döma levande och döda.

Gud vill ha all ära! När Herren gjorde under genom apostlarna var de noga med att förhindra människoupphöjelse och förklara att de bara var vanliga människor. Men när Thomas sa åt den uppståndne Jesus: "Min Herre och min Gud!", invände Jesus inte.

Jesus förklarade att han var Gud, men endast för att förhärliga den ende sanne Guden, själv tog han inte emot ära av någon. (Joh. 5:41) Jesus ärade Fadern och Fadern ärade Sonen. Jesus: "Det är min Fader som ärar mig…" (Joh. 8:54)

Motsade Jesus sig själv när han sa att Fadern var större än honom? Naturligtvis inte.

När Jesus fick en kropp och levde på jorden levde han under människors villkor och identifierade sig med människorna. I sin mänskliga natur var han begränsad. Därför kunde han säga att Fadern var större än honom. Det står att Jesus inte vakade över sin jämlikhet med Gud (Fil 2:8) utan han ödmjukade sig och antog en tjänares gestalt då han blev en människa. Han utblottade sig själv frivilligt när han till det yttre blev som en människa.

I sin perfekta samverkan med Fadern var Jesus underställd Fadern när han vandrade på jorden. Jesus blev en av oss för att vi skulle kunna bli ett med Gud. Det var Guds plan att han skulle ödmjuka sig och bli lydig ända intill döden på korset. Jesus visade sin kärlek genom samarbete och fullständig lydnad för Fadern.

Fadern, Sonen och den helige Ande samverkar på ett perfekt sätt, är lyhörda för varandra och underordnar sig hela tiden varandra. Det handlar om en kärleksfull relation.

Jesus blev med sitt liv på jorden ett exempel för oss. Jesus blev upphovet till frälsning för alla som lyder honom i kärlek. Han ville visa oss vikten av enhet, underordnande och ödmjukhet, inte bara inför Gud utan också inför varandra. Kristus enar.

Jesus säger i Upp 1:17,18: Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.

Jesus var både Gud och människa. Hela Guds fullhet finns i Jesus Kristus. (Kol. 1:19)

Gud blev människa och levde bland oss och det är detta som gör kristendomen unik.

Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6

och: Den som har sett mig har sett Fadern.  Johannes 14:9

Vilka symboler finns i kristendomen?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0