Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

TREENIGHETEN


Sedan när har man fastställt treenigheten? Varför tror du att Gud har gjort det så svårbegripligt när det gäller Kristus som tredje personen i gudomen? Islamister rycker ut verser som säger att Jesus var bara EN människa, Jehovas vittnen rycker ut verser där Jesus säger att det inte är han som är Gud..…är det nån hide and seek ?  NB


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Jesus är den andra personen i gudomen.
Treenigheten kan Du läsa om i både det Gamla Testamentet och Nya Testamentet. I det Gamla Testamentet beskrivs Gud som Fader och som Ande. Om Jesu gudom och makt står det bl.a.:

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Jes. 9:6


Sonen (Jesus) beskrivs alltså bl.a. som Evig Fader!
Fadern, Sonen och den helige Ande är sammanflätade till en oskiljaktig enhet.
Jesus fanns innan han blev människa.

Jesus:
Jag Är, redan innan Abraham blev till. Joh. 8:58.

Under Gamla Testamentets tid blickar man fram mot Nya Testamentets tid, då Jesus skall träda fram synlig för världen. Jesus säger:
Den som har sett mig har sett Fadern. Joh. 14:9.
Jesus predikar tydligt och klart om treenigheten. Jesus ÄR Gud. Gud kom i en människas gestalt.

När Kristus träder in i världen säger han därför:
Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du berett åt mig. Hebr. 10:5.

Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor, om Sonen däremot:
Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira. Hebr. 1:7,8


En och samma Gud, han som är världens Skapare, uppenbarar sig i Fadern, Sonen och den helige Ande. Fadern är i Sonen, Sonen är i Fadern, den helige Ande är ett med Fadern och Sonen osv. Detta genomsyrar hela Nya Testamentets lära om Gud.

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2 Kor. 3:17

I irrlärorna vill man gärna söka ta ifrån Jesus hans gudom, förneka den helige Andes undertecken och bortförklara treenigheten. Men om vi vill bli frälsta får vi bygga vår tro i enlighet med Guds ord.

Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 2 Joh. 7:7

Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 
1 Joh. 2:22,23

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 1 Joh. 4:2,3

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 
Joh. 1:1-3

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Joh. 1:14


Vad gäller beskrivningen av Gud som Ande, så är det ju så att inte heller människan är bara kött, hon är ju också ande. När man möter en människa upplever man också hur hon är i anden. Sedan varierar naturligtvis vår urskillningsförmåga och vakenhet. Mvh Veli Sergei.

Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.
Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 1 Kor. 2:10-12 

 

Om kvinnosyn och jämlikhet>>

         Upp igen     <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0