Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Vilka tre gestalter är Gud?
Vad menas med treenigheten?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud är en. Den ende Guden uppenbarar sig treenig: Fadern, Sonen och den helige Ande.
Fadern är i Sonen, Sonen är i Fadern, den helige Ande som Fadern sänder förhärligar Sonen.

I Kristus är Gud synlig och påtaglig.
Jesus skulle lämna jorden efter sin uppståndelse, men lovade att han ändå skulle vara hos oss.


Jesus:
Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Joh. 14:18 

Detta blev möjligt genom den helige Ande, som är Guds egen närvaro i oss.

Den helige Ande vägleder och hjälper oss att leva enligt Guds vilja och plan.
Den helige Ande är en person i gudomen som t.ex. kan bli bedrövad, om vi handlar mot Guds vilja.
Anden kallas också för Hjälparen, Tröstaren, m.m.

Genom Anden får vi också uppleva glädje, precis som Jesus:

I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Luk. 10:21 

Jesus:
Jag och Fadern är ett. Joh. 10:30 

Jesus:
Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Joh. 14:11 

Jesus:
Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Joh. 4:24   

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2 Kor. 3:17 

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.  Ef. 4:30 


Läs mer: »Fler frågor om treenigheten
»Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig
»Varför tror ni på treenigheten?
»En muslims frågor om Jesus, treenigheten, 
Bibelns bud, bön och evangelierna
»Finns treenighetstanken i Gamla Testamentet?

Mvh Veli Sergei.

Vad är enligt er meningen med livet?

           Upp igen   Föregående fråga 

Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0