Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 


Hur skapade Gud jorden
enligt kristendomen?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag svarar på frågorna här:
»
Hur har livet uppstått? Hur har världen skapats?
»Hur beskrivs skapelsen inom kristendomen?
»
Hur ställer ni er till evolutionsteorin?
»
Fråga om skapelseberättelsen
»Finns det liv på andra planeter?

 

Bibelverser:
Han (Jesus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.
Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.  Kol. 1:15-17  

I tro förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
Hebr. 11:3 

Innan bergen blev till, och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, Gud.  Ps. 90:2

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. 1 Mos. 1:1,2 

Du sänder ut din Ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte. Ps. 104:30 

Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns.  Ps. 147:4,5  

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.
Genom honom har allt blivit till, och utan honom har ingenting blivit till, som är till.
I honom var liv, och livet var människornas ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh. 1:1-5 

Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans hjord, fåren som står under hans vård. Ps. 95:6,7 

 

Vilka tre gestalter är Gud?
Vad menas med treenigheten?

Upp igen        <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0