Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

SKAPELSEN

Jag jobbar på ett arbete i skolan och skulle vilja ha lite svar på mina frågor:
1. Hur har livet uppstått?    2. Hur har världen skapats?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Livet är Guds skapelse. Gud har genom sitt eget ord skapat hela universum ur ingenting. Kristus är enligt Bibeln det eviga ord genom vilket allt blivit till och Han är Herre över hela skapelsen. Alltings fortsatta existens är helt beroende av Honom.

Människan skapades till Guds avbild.
På grund av människans uppror mot Gud blev hela skapelsen lagd under förgängelsen.

I Bibeln läser vi om hur människan kallas till livet av Gud. Enligt Bibeln är människan med bruten gudsgemenskap död, även om hon har ett fysiskt liv. Jesus ÄR livet. Genom Guds eget levande ord föds människan till livet när hon omvänder sig i tro på Jesus Kristus. Med detta liv inom sig kan människan aldrig dö.

Jesus har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.


I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
1 Mos. 1:1


Genom tron vet vi att universum skapades på Guds befallning, och att allt det vi ser skapades ur det osynliga. Hebr. 11:3 (Levande Bibeln)


Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.
Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.
Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden.
Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till." Apg. 17:24-28 (Folkbibeln)


Kristus är den synliga bilden av den osynliga Guden och han fanns till innan Gud hade skapat någonting.
Ja, Kristus är i själva verket skaparen. Han har skapat allt i himlen och på jorden, både det vi kan se och det vi inte kan se, andevärldens kungar och riken, härskare och ledare.
Allt skapades av Kristus för att tjäna honom.
Han fanns till före allt annat, och det är hans makt som håller ihop allting.
Kol. 1:15-17 (Levande Bibeln)


För hela skapelsen är i spänd förväntan inför den dag när Gud ska låta sina barn få uppstå.
Allt på denna jorden har kommit vid sidan av sitt syfte.
Gud tillät att det blev så, men han gjorde det i hopp om att det en gång ska befrias.
För den dag kommer, när synd, död och förruttnelse skall försvinna, och allt skapat ska få dela den härliga frihet som Guds barn njuter av.
För vi vet att hela naturen med både djur och växter, ja allt skapat, väntar på denna stora händelse.
Även vi kristna ber om att bli befriade från vår nuvarande kropp, trots att vi har den helige Ande inom oss som en försmak av den kommande härligheten.
Vi väntar ivrigt på den dag när Gud skall ge oss våra fulla rättigheter som hans barn, och dit hör de nya kroppar som han har lovat oss - kroppar som aldrig ska bli sjuka igen och aldrig ska dö."
Rom. 8:19-23  Levande Bibeln


Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 1 Petr. 1:23 (Folkbibeln)


I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh. 1:1-5


Och Ordet blev människa och bodde bland oss. Joh. 1:14


Jesus: "Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet." Joh. 5:24

Klicka här för att läsa bibelverser i tidigare svar ang. skapelsen, läs gärna också själv dessa verser i Bibeln:

1 Mos. 2:7, Ps. 139:13-16, Ps. 8:4,5, Neh. 9:6, Ps. 147:4,5, Jes.  45:12, Job 33:4, Ps. 33:6, Ps. 104:5-14, Jes. 40:26, Ps. 147:4, Ps. 19:2-7, Ps. 102:26-28, Ps. 148:1-13, Ps. 24:1,2,1 Joh. 1:2,1 Petr. 1:23,24

Mvh Veli Sergei.

Hur ser ni på aktiv dödshjälp?

Upp igen        <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0