Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Evolution och kristen tro 

Hur ställer ni er till evolutionsteorin?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Ca 45 procent av alla vetenskapsmän (enligt en undersökning av Washington Post 31 aug 1998) väljer att tro på en intelligens bakom skapelsen och det gör även en stor del av "lekmännen".Färska forsknings-
resultat tyder på att människo-
släktet endast existerat en kort tid, och att vi har en gemensam urmoder och urfader.Skolstyrelsen i Ohio har i slutet av 2002 enhälligt beslutat i sin läroplan att skolan skall undervisa om att det finns vetenskaplig kritik mot evolutions-
teorin och att varje skola är fri att undervisa vetenskapliga alternativ till Darwins utvecklings-
lära.

Vetenskapen är inte alltid objektiv. En del vetenskapsmän söker efter teorier, där de inte behöver erkänna tron på en Skapare.
I evolutionsteorin finns inte plats för sådana tankar som att Gud skapade människan fulländad och att det blev ett syndafall. Evolutionsteorin är en slags filosofi och den har inget med Bibelns Gud att göra.

Evolutionsteorin/utvecklingsläran har inte lyckats förklara allt, det finns luckor. Antagandet att allt uppkommit genom en långsam evolution, är en teori, inte ett vetenskapligt bevisat faktum. Allt beror på hur man tolkar olika fakta och nya upptäckter som ständigt görs.

I dag presenteras evolutionsteorin i svenska skolböcker som en naturvetenskaplig sanning. Det hade varit bättre om man i stället varit sanningsenlig och presenterat det som en teori och erkänt att vetenskapens möjligheter att förklara exakt hur allt uppstått är begränsade.

Bibelns skapelselära motsäger inte vetenskapen. Det finns vetenskapliga teorier som stämmer överens med skapelsetron.

En tveksam tro blir inte till pånyttfödelse. Människan är unik och skapades till Guds avbild. Människan sattes att råda över djuren.

Anammar vi evolutionsteorin, skulle Adam och Eva inte funnits och inte det syndfria tillståndet de befann sig i från början samt syndafallet. Om inte synden existerar behövde Jesus inte komma till jorden och vi behöver ingen frälsning.

Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Apg 17:2

Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo… Apg 17:26

Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Romarbrevet 1:20

Läs mer: »Finns det liv på andra planeter?

»
Hur beskrivs skapelsen inom kristendomen?

Hur spreds kristendomen?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0