Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Ser kristna ner på andra?  Finns det liv på andra planeter? m.fl. frågor

Hej där.
Jag har en del frågor angående kristendomen. Hoppas ni har tid att svara på dessa frågor.

1. Varför ser många kristna ner på andra människor som inte är kristna och varför tål inte en del kristna att det finns folk som har andra religioner?

2. Tror DU att det var Gud som skapade världen och universum och tror du allt som står om begynnelsen i bibeln, eller kan du acceptera den fakta som har kommit igenom vetenskap, tex. Big Bang?

3. Ifall det var Gud som skapade liv, skapade han även liv på andra planeter också? För mig så är det obefintligt att vi är ensamma i hela universum bestående av uppskattningsvis ca 200 miljarder galaxer.

4. Vad händer med kristendomens syn på Bibeln ifall vi får kontakt med en annan livsform från en annan planet?

Jag skriver inte detta för att ifrågasätta kristendomen, utan för att jag är nyfiken hur ni präster vänder er till dessa frågor.

Jag har alltid trott att kristendomen är för det goda och det förlåtande, men nu de senare åren så har min bild av det hela förändrats i och med krig och fanatiker som förstör för andra människor och vägrar acceptera en teknisk utveckling.

Hoppas jag får svar på alla eller en del av frågorna.

Mvh Patrik

 

 

 

 

 

 

När det gäller frågan hur jorden blivit till väljer cirka 45 procent av alla vetenskapsmän (enligt en undersökning av Washington Post 31 aug 1998) att tro på en intelligens bakom skapelsen och det gör även en stor del av "lekmännen".

Vi ser inte ned på dem som inte är kristna det är helt fel uppfattning. Vi vill det allra bästa för våra medmänniskor och det bästa är att bli frälst, därför predikar vi evangelium. Läs: »Gör Gud skillnad på människor?

Big Bang är en teori, inte en bevisad sanning. Vetenskapen kan inte förklara allt.

Gud har skapat universum. Det står inget om liv på andra planeter i Bibeln. Det står inte heller att vi är de enda varelserna i hela universum. Skulle det visa sig att det finns liv på andra planeter finns det alltså ingen anledning att tvivla på Bibeln för det. Jag tvivlar dock på att vi får uppleva kontakt med någon annan livsform från en annan planet. Men jag tror att de flesta resonerar som du och jag håller med om att det verkar "slösaktigt" om det bara skulle finnas liv på jorden.

Men detta är inget att grubbla över utan det är bättre att söka Jesus till frälsning och bli försonad med Gud. Bibeln är inte en lärobok i hur universum blev till utan vill främst visa oss vem Gud är och hur vi skall finna honom.

Många krig som kallas religiösa är i själva verket etniska, politiska eller ekonomiska krig. Människor som gör det onda och orättfärdiga har i alla tider har försökt rättfärdiggöra sina gärningar på olika sätt och ett vanligt sätt är att påstå att de har Gud på sin sida, trots att Gud inte haft det minsta med saken att göra. Läs mitt tidigare svar på en »fråga om krig.

När vi har funnit Gud faller pusselbitarna på plats och vi förstår och upplever att Gud är kärleken. Vi får svar på många av livets stora frågor.

När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Psaltaren 119:130

Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. Psaltaren 119:160

Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, Gud. Psaltaren 90:2

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. 
1 Korinthierbrevet 13:13

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. 1 Johannesbrevet 4:8

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Johannes 11:25,26


De troende som innan Jesu återkomst avsomnar i Kristus ärver evigt liv. 

Läs också om
»evolution och skapelse.

Mvh Veli Sergei.

Skall vi hålla oss till tio Guds bud?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0