Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Gör Gud skillnad på människor? Hur skall vi behandla dem som inte tror och hur skall vi handla då medmänniskor hamnar i nödsituationer?

Hej!

Jag har några frågor som rör kristendomen angående ansvar för medmänniskor. Har man ansvar för sina medmänniskor oavsett ras, kön och till och med religion?

Menar ifall man ser någon bli illa behandlad på grund av att han tillhör en annan religion än kristendom, bör en präst stoppa detta? Ska man ha medkänsla för även icke kristna? Anser man att alla människor har lika värde oavsett kön och ras? Vill även fråga om detta gäller oavsett religion.

Om en kristen ser någon muslim till exempel bli slagen utan orsak bör han ingripa eller ska han på grund av att personen ej är kristen strunta i det?

Tacksam för svar. Mvh Riikka Kvimark

PS Hänvisa gärna till Bibelstycken.


 

 

 

 

 

Jesus kom för att frälsa syndare
Alla människor har samma värde. Gud gör inte skillnad på människor. Genom att Jesus gav sitt liv för oss, medan vi ännu var syndare, har vi lärt känna kärleken. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Guds kärlek har en väldig kraft, den är "starkare än döden". (Höga Visan 8:6) Gud är kärleken. (1 Joh. 4:16)

Eftersom Jesus har förlåtit oss alla våra synder vill vi ge vidare av den förlåtelse, kärlek och barmhärtighet som vi fått uppleva åt alla människor, utan åtskillnad.

Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Han säger: 
Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Mark. 2:17

Kristna får ofta lida förföljelse för att de står på de svagas, de föraktades och de förtrycktas och de försvarslösas sida. Och Gud har utvalt det som var svagt, oansenligt och föraktat. (1 Kor. 1:27,28) 

Den första kärleken
Den kyrkliga gemenskapen får inte bli som en klubb för inbördes beundran, i så fall har Guds kärlek missat målet.
Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Upp. 2:4

Lever vi i den första kärleken så upplever vi hur Guds kärlek vill flöda ut genom oss till alla människor. Vi har medkänsla och vi upplever nöd för syndaren. Vi önskar alla människors bästa.

Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. Romarbrevet 5:5

Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Jak. 2:1

Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Jak. 2:9

Den inbördes kärleken
Samtidigt betonar Jesus betydelsen av den uppriktiga kärleken mellan kristna. Han säger:
Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. Joh. 13:34,35

Gemenskapen troende emellan går djupare än någon annan gemenskap. En pånyttfödd människa känner ofta snart igen en annan pånyttfödd person på anden, trots stora olikheter i personlighet, bakgrund osv. Det blir ett himmelskt släktskap.
Det spelar ingen roll om det är två personer ur helt skilda kulturer och skilda samhällsklasser som träffas. Kristus enar.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:28

Du frågade efter bibelställen, här är fler sådana:

Jesus:
Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. 
Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek.  
Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare.  
Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut.  
Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda.  Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. 
Lukas 6:31-36

Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,  i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. 
2 Petrusbrevet 1:5-7

Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör. 1 Thessalonikerna 3:12

Se till att ingen lönar ont med ont. 
Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. 
1 Thessalonikerna 5:15

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.  Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.  Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Romarbrevet 13:8-10

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.  Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. 
1 Johannesbrevet 4:7,8

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 
1 Johannesbrevet 4:16

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12:15

Den barmhärtige samariten
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?"  
Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." 
Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." 
Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" 
Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. 
En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. 
Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. 
Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. 
Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Lukas 10:25-36

Läs mer: »Vad är den evigt sanna kärleken?

Jag är muslim men älskar Jesus av hela mitt hjärta, är det en synd om jag blir kristen?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0