Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Medialitet, healing och alternativa terapier

Kan en kristen vara medial? Eller är det ej av Gud? Det finns många som utövar olika former av healing och alternativa terapier för människors välmående, många utav dessa människor vill verkligen tjäna det goda! Vad säger pastorn om detta?

Förvirrad!Det räcker inte med att man enbart vill det goda. Endast Gud är god. (Luk. 18:19) När man omvänder sig till Herren får man del av Guds kraft och kan förmedla den vidare. Det handlar om Guds godhet, inte vår. Det handlar om att Jesus helar.

Där Guds kraft är verksam till läkedom får Gud äran och Jesus är i centrum. Man växer i tron och blir tryggare. Så kan man skilja på kristen tro och villfarelse.

Visst finns det alternativa behandlingsformer som visat sig fungera, men healing handlar tragiskt nog vanligen om geschäft och människor som gör pengar på andras olycka. Det vi kallar medialitet är villfarelse och mörker. I stället för att söka Gud går människan vilse.

Läs mer: 
»
Använde Jesus healing?

»Om folktro och vidskepelse

Gör Gud skillnad på människor? Hur skall vi behandla dem som inte tror och hur skall vi handla då medmänniskor hamnar i nödsituationer?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0