Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

FOLKTRO OCH VIDSKEPELSE

Hejsan ! Jag håller på med ett skolarbete som handlar om folktron.

Jag skulle vilja ha mycket information om folktron, vad man trodde på? Djävulen? Troll? Jättar? Häxor? Tomten? Varför trodde man på dessa varelser? Fanns de eller var de bara påhitt? Så mycket fakta som Ni anser är möjligt. Tack !  
Med vänliga hälsningar
Jasmine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. 
Psaltaren 119:105

 

 

 

 

 

 

När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Psaltaren 119:130Inrotad i människors medvetande
Folktron spelade en stor roll förr i tiden, den var inrotad i människors medvetande. Man trodde på en massa mystiska väsen och levde i sägnernas fantasivärld. Folktron fördes vidare muntligt från generation till generation.

De flesta kunde inte läsa och folktron hängde till stor del samman med att folk var mycket okunniga. Man förklarade helt enkelt olika saker med folktron. Olika väsen ansågs orsaka sjukdomar hos både människor och djur, de kunde ligga bakom olyckor, de kunde
stjäla, (främst matvaror), orsaka missväxt, fattigdom, sinnessjukdom, m.m.

Man trodde på troll som bodde i bergen, häxor, trollkarlar, oknytt, vittror, vättar, jättar, älvor, småfolk, skogsrår, näcken, sjöjungfrur, tomtar (inte jultomtar utan hustomtar, nissar osv.), spöken, gengångare, varulvar, mm. 

Man kunde aldrig veta säkert hur en del väsen såg ut eftersom de ansågs kunna förvandla sitt utseende och förflytta sig på ett övernaturligt sätt. Att förneka att t.ex. troll existerade ansågs nästan som en ogudaktighet.

Om man höll sig på god fot med dem kunde en del av dem vara välvilligt inställda och hjälpa på olika sätt. Det gällde att på olika sätt blidka naturväsen som kunde vara illasinnade och skydda sig mot deras övernaturliga förbannelse t.ex. med olika riter. Man kunde t.ex. spotta för att skydda sig mot det onda. Vid olika årstider gällde det att se upp med olika naturväsen. Kring påsk gällde det att se upp med häxorna.

Sverige blev katolskt
Sverige blev så småningom katolskt men eftersom den katolska kyrkan förbjöd folket att läsa Bibeln själva kunde vidskepelse fortsätta att frodas. Man sammanblandade kristna tankar och idéer med gamla fornnordiska seder och gammalt skrock och praktiserade en slags förvrängd tro.

I alla tider har det varit så att där Guds ord inte varit i centrum har vidskepelse ofta tagit över.

- Man trodde att man kunde skydda sig för djävulen, onda andar och troll genom diverse magiska formler, korstecknet, osv., vidskeplighet som levt kvar till våra dagar. 
Läs mer:
»Vad är demoner?

- Ett annat exempel på hur man sammanblandade skrock och vilsen lära som sades komma från kristendomen är att man ansåg att trollkärringarnas eller trollgubbarnas ondska kom från djävulen.
Läs mer:
»Om häxor, trolldomsprocesser i Sverige och på kontintenten

- Man trodde att man skydda sig från oknytt med psalmsång.

- Enligt gammal folktro så kom djävulen ofta i en katts skepnad.

- Innan en mor och hennes nyfödda barn tagits upp i församlingen så lämnade man inte gärna sitt nyfödda barn utan uppsikt eftersom trollmor kunde slinka in och byta ut barnet mot ett av sina barn. Man skulle låta elden brinna hela natten i det rum som barnet fanns. Barnet kunde annars bli en "bortbyting".

- För att hålla troll och sjukdomar borta från odöpta barn använde man kol i badvattnet och man lade något av stål i vaggan. På alla sätt måste man hålla onda makter borta från nyfödda och odöpta barn med diverse riter.

- På gamla fähusdörrar ritade man kors med tjära på påskafton så att trollkäringarna inte skulle ta något av kreaturen och rida till Häcklefjäll.

Exemplen är otaliga på hur man förvrängde den kristna tron för att passa in i det vidskepliga sättet att uppfatta världen.

Sverige blev protestantiskt
I och med reformationen och protestantismens införande i Sverige ökade läskunnigheten och bildningen bland folket. Den katolska kyrkan hade förbjudit folket att läsa Bibeln själv. Under reformationen översattes Bibeln till folkets språk. Folket uppmanades att lära sig läsa och att själva läsa sin Bibel och söka sig fram till Gud. Boktryckarkonsten uppfanns och lättbegriplig religiös litteratur spreds snabbt i de protestantiska länderna.

1686 påbjöd en kyrkolag att folket skulle läras läsa, människor blev mer upplysta och vidskepelsen avtog allt mer.

Läs mer om hur läskunnigheten och bildningen ökade hos det vanliga folket: :
»
Varför gav reformationen kapitalismen försprång i de protestantiska länderna?

Vidskepelse finns kvar än
Men olika typer av vidskepelse har alltid funnits och en del folktro har överlevt till våra dagar. Det hindrar folk att tro på Gud i stället. Fortfarande existerar mycket förvrängd kristen tro, en slags övertro där man tror mer på rabblandet av formler och yttre ting än på verklig omvändelse till Jesus Kristus, sinnesändring och tro.

Jesus:
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Skräckhistorier som underhållning
Den gamla folktron hade ett visst underhållande syfte.

TV fanns inte och att berätta olika skräckinjagande historier för varandra när mörkret fallit på var spännande underhållning.

Idag har vi fått nya "spöken" och nya vandringssägner. Vår tids vidskepelse sprids av massmedia som bland annat ger stort utrymme åt dem som vill ifrågasätta Bibelns budskap och smutskasta kristna. Folk får fritt sprida lögner mot kristna i massmedia. Om man intervjuar en kristen i TV tar man vanligen en massa film och klipper i efterhand ihop filmen på ett fruktansvärt orättfärdigt sätt. Detta leder till personförföljelse och mytbildning, rena spökhistorier.

Massmedia upphöjer kraftlös flummig religion och totalt urspårad bibeltydning och vill samtidigt skrämma upp folk och vända dem emot sund kristen lära. Man hetsar folk mot kristna, det påminner ibland om häxhysterin på medeltiden.
Läs mer om människors misstänksamhet mot väckelsekristendom: »Vad är det egentligen för skillnad på en sekt och en församling?

Fortfarande så sammanblandar man kristna idéer med vidskepelse och villoläror och dessa läror visas gärna upp i massmedia.

Där inte Guds Ord predikas i Andens ljus blir det villfarelse och mörker.

»Lyssna till Janne som började med spiritism och hamnade i ångest och mörker. Jesus befriade.

Vad heter dödsrikets flod?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0