Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Vad heter dödsrikets flod?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


I Gamla Testamentet används ibland uttrycket "andra sidan floden" när man ville ange en geografisk gräns till ett annat område.

Dödsfloden är ett uttryck för gränsen mellan liv och död, något namn nämns inte i Bibeln.

Att höra "dödsflodens brus", att "gå genom dödens flod", eller att "gå över floden" är poetiska uttryck för att beskriva avsomnandet, att fara hädan, det vill säga övergången från detta livet in i evigheten, "på andra sidan floden", "på andra strand", "i den säkra hamnen". Uttrycken är vanliga i de gamla andliga sångerna som kallas läsarsånger.

Den som avsomnar i tron på Kristus "går över floden" till det utlovade himmelska landet. Förebilden till detta finns i Gamla Testamentet där israeliterna som ökenvandrade mot det utlovade landet var tvungna att "gå över floden", det vill säga floden Jordan. (4 Moseboken 32:7)

Bibeln ger inget namn på dödsfloden.

LÄSARSÅNG
Kom som du är till din Jesus 

1. Kom som du är till din Jesus,
Böjd under syndernas tyngd!
Blodet, som flöt från hans sida,
Renar din själ från all synd.

Kör: Kom nu till Frälsarens hjärta
Lägg dig till ro vid hans bröst.
Hör hur det stormar därute
Här får du vila och tröst.

2. Säg vill du längre då dröja,
Borta från livet i Gud?
Världen bedrager ditt hjärta,
Kom och bliv Frälsarens brud.

3. Tiden försvinner så hastigt,
Aldrig den kommer igen.
Snart skola dödsflodens vågor,
Rulla mot livsstranden hän.

4. Tänk när de himmelska portar,
öppnas för bruden en gång!
Tänk, när oss Frälsaren famnar,
Hemma vid änglarnas sång.

Kör: Trygg i min Frälsares armar,
Höjd över jordlivets tvång.
Fri bland de saligas andar,
Sjunger jag helgonens sång.

T B Barratt, William J Kirkpatrick

Varför kommer inte en snäll och skötsam person till himlen när en som levt ett "dåligt liv" kommer till himlen om han ångrar sig?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0