Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Varför kommer inte en snäll och skötsam person till himlen när en som levt ett "dåligt liv" kommer till himlen om han ångrar sig?

Hej!

Jag har fått en fråga från en icke kristen kompis om kristen tro. Han undrar om en person som lever snällt hela livet och hjälper fattiga och sjuka, donerar pengar till välgörande ändamål och liknande, varför den personen inte kommer till himlen när en kristen som kanske varit kriminell och levt ett "dåligt liv" kommer till himlen om han ångrar sig? Och om han gör det varför den goda människan inte kommer till himlen, och om det är så säger han att Gud är orättvis.

//mark


En människa kan ångra mycket som hon gjort men det är inte det som gör att hon kommer till himlen.

Jesus:
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:13,14

Den som inte tror är död i sina synder. Men Gud har berett en underbar väg till förlåtelse och förvandling för människan och till gemenskap med sig.

En sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som leder till frälsning (2 Kor. 7:10).
Det är när man kommer med sin ånger till Gud och omvänder sig (Apg 3:19, Apg 2:38) som synderna blir utplånade och man blir en ny skapelse.

Man blir inte frälst av sin egen skötsamhet eller egen rättfärdighet. Man kan inte bygga på egna meriter. Alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Men Jesus har tagit på sig straffet för all vår synd på korset. Genom Jesu blod blir vi renade från synd. Om synderna så är blodröda kan de bli snövita (Jesaja 1:18).

Den egna rättfärdigheten är som en fläckad klädnad och utan tro kan ingen komma till Gud. Tro innebär att man bekänner sig till Jesus och gör trons gärningar. Det är sinnelaget som räknas. Det handlar om gärningar som man gör till Guds ära, sedan man kommit till tro. Kristi kärlek tvingar. Genom pånyttfödelsen får man del av Herrens tankar och hans sinnelag.

Farisén och publikanen i templet
För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse: "Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd." Lukas 18:9-14

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 2 Korinthierbrevet 5:17

Läs mer: »Vad är försoningsläran?  

»Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad menas med det?

Nästa fråga:

Vad är Guds namn?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0