Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn

(alla frågor & svar)

Vad är försoningsläran?

Hej!! Vad är försoningsläran inom kristendomen? Tacksam för svar. 

 

 


Syndafallet
Människan är skapad av Gud till att leva i gemenskap med honom. Men människornas olydnad och uppror mot Gud ledde till skilsmässa från Gud och andlig död. Alla människor hamnade under syndens välde. Människan är av naturen självisk (2 Kor 5:15) och fientlig mot Gud (Rom 8:7).

Försoningsdöden
Endast
genom Jesu blod blir vi renade från all synd och räddade för evigheten. Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korset.

Jesu försoningsdöd på korset är det mest centrala i den kristna tron, samt hans uppståndelse från de döda. Gud blev människa i Jesus Kristus och tog frivilligt på sig människornas skuld och försonade dem med sig.

På korset dödades ovänskapen mellan Gud och människor. Försoningen innebär att Gud inte tillräknar människan synd. Försoningen har åstadkommits en gång för alla. Grunden för förlåtelsen är Kristi försoningsverk. Vi får syndernas förlåtelse som en gåva.

Genom tro
Gåvan måste tas emot. Gud manar alla människor att försona sig med honom. Man tar emot syndernas förlåtelse genom tron. Var och en som vill uppleva frid måste acceptera Jesus som Frälsare och försona sig med Gud. Vi får då uppleva Guds Ande som ger oss frälsningsvisshet. Vi får uppleva Guds kärlek. Gud är kärleken.

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 1 Johannesbrevet 4:10

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 1 Johannesbrevet 2:2

5Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Jesaja 53:5,6

18Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. 2 Korinthierbrevet 5:18-21

Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. 1 Petrusbrevet 3:18

Läs mer: »Vad är meningen med korsfästelsen? Var det verkligen ett så stort offer? Hur kunde Gud ångra att han skapat människorna?

»Varför hamnade hela mänskligheten under syndens välde på grund av något som Adam gjorde?

Hur går era gudstjänster till?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0