Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 Bibelstudium
SYNDAFALLET

Hej....öh...Pastorn!!

Här kommer en liten knepig fråga som är ganska förbryllande för mig och säkert många fler. Den handlar om syndafallet och "arvsynden".....eller vad man nu skall kalla det.... som alla människor efter syndafallet bär på.

En gång när jag diskuterade med en utav mina vänner om kristen tro kom han att ställa mig lite på kant genom att ställa en fråga jag inte hade något svar på. Hans och min fråga till dig är "Varför drog Gud alla människor över en kant?"

Jag förstår inte varför jag är delaktig i Adams synd. Jag vet att jag absolut inte klarar av att leva något syndfritt liv och i stort sett, ja nästan exakt gör de samma synder som Adam gjorde. Jag är varje dag i största behov utav Guds förlåtelse och jag vet att jag får ta emot det också. Men låt oss spekulera. Även om jag levde ett syndfritt liv (Vilket jag naturligtvis inte klarar) skulle jag vara dömd till att gå under utan Guds förlåtelse på grund utav det som Adam gjorde i begynnelsen. Bibeln uttrycker detta mycket precist då den pratar om att människorna mellan Adams och Mose tid blev dömda till döden även att de inte syndat mot någon utav Guds lagar. (De hade inte gått emot Guds bud likt Adam och lagen hade de ännu inte fått ta emot.) Detta kan inte jag tolka på
något annat sätt än att de är dömda på grund utav Adams synd.

Varför får inte alla samma chans att göra ett ärligt val. Adam hade ett verkligt val mellan att välja att tro på Gud eller Satan. Satan hade ingen krok att fästa sin draglina i som han har hos oss idag. Adams val var verkligen fritt. Det är inte detsamma för oss idag. På grund utav det som Adam gjorde har satan fått en krok att fästa i allas hjärta och mer eller mindre dra oss dit han
vill. Varför får inte alla samma chans och hur är jag delaktig i Adams synd. Det står att alla dör genom Adam.

Jag förstår inte detta riktigt. Ytterst tacksam för svar.
/Din broder i Kristus, Erik Lundgren!En högre plan för människan
Tack för Ditt brev Erik. Det är intressanta frågor Du ställer. 
Svar:
Gud skapade inte en viljelös människa som automatiskt skulle göra Guds vilja som en robot. Gud hade från början en högre plan för människan. Han ville ha innerlig gemenskap med människan som han skapat. Gud ville se vem som verkligen älskade honom!

Alltså skapade han Adam med den fria viljan. Eftersom vi är släkt med Adam hamnade hela människosläktet under syndens välde när Adam och Eva bröt med Gud.

Seger över synden
Men vi har fortfarande fri vilja och möjlighet att uppleva ett liv i seger över synden tack vare vad Jesus uträttat för oss! Men Herren tvingar inte någon. Han vill ha gemenskap i kärlek. Bibeln ger många exempel på då Gud prövar människans kärlek. När vi tyr oss till Herren och håller ut under prövningen fördjupas vår kärlek till honom.

ALLA människor har syndat. Att någon människa skulle kunnat leva ett helt syndfritt liv innan lagen gavs är omöjligt. Synden fanns ju redan före lagen och det är anledningen till att döden härskade över de människor som levde då – alla hade syndat, även om de inte gjort sig skyldiga till samma överträdelse som Adams. Men Paulus skriver också att "synd tillräknas inte där ingen lag finns". Gud dömer rättvist.

Du undrar "varför Gud drog alla över en kam", så att alla människor hamnade under syndens och dödens välde. Vi får inte glömma att det inte var Gud som orsakade att vi hamnade under syndens välde, utan Adam och Eva.

Och likaväl som alla människor dör genom Adams överträdelse, så har alla människor fått del av Guds överflödande nåd: en frikännande dom som leder till liv.

Vi kan lika gärna säga att Gud "drog alla över en kam" när Han ger alla som tar emot Jesus Kristus frihet från syndens och dödens lag d.v.s. evigt liv!

Paulus går faktiskt ett steg längre och skriver:
Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Romarbrevet 5:15

Vidare:

Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Romarbrevet 5:17

Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Romarbrevet 5:20

Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Johannesev. 1:16

Alla människor ges möjligheten att få evigt liv genom tron på Jesus
Syndens makt leder till döden för alla människor. Men Jesus kom för att bortta världens synd och därmed har alla människor möjligheten till evigt liv genom tron på Honom. (Joh. 3:16)

För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Om synden inte funnits hade Kristus inte behövt komma och dö för oss. Då hade vi inte haft detta underbara exempel på Guds uppoffrande kärlek till oss.

Han har gett oss ett exempel för hur vi skall älska Gud och varandra. Gud älskade oss medan vi ännu var syndare.

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 1 Johannesbrevet 4:10,11

Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. 1 Johannesbrevet 3:16

Hur ser Gud på alkohol?

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0