Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Räcker det med att bara tro?

Hejsan.. Jag har bara en fråga...jag undrar om det räcker med att bara tro för att få ett gott förhållande till Gud?
tacksam för svar...mvh Daniel

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Tron utan gärningar är död

När vi överlåtit oss i Jesu händer så upplever vi frid och lever i försoning.

Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Jakobsbrevet 2:26

Innan vi var frälsta så tänkte vi bara på oss själva och vi drevs av ohörsamhetens ande som regerar de ofrälsta i världen. 
När vi har blivit renade i Jesu blod och befriade från otrons mörker upplever vi Guds Ande. 
Herren manar oss att göra det goda. 

Vi vill då tjäna Gud i Andens nya liv, det vill säga leva i försoning och tjäna Gud både andligt och praktiskt. Guds kärlek driver oss att söka vinna människor för Gud och hjälpa till där vi har möjlighet. Det ger tillfredsställelse.

Genom att uträtta Guds vilja och tjäna Gud så lär vi bättre och bättre känna Jesus som är den gode Herden.

Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Efesierbrevet 5:8

Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Efesierbrevet 2:10

Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Kolosserbrevet 1:9,10

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 1 Petrusbrevet 2:9

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Romarbrevet 12:2

Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Kolosserbrevet 3:9,10

Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Efesierbrevet 2:1-3

Varför hamnade hela mänskligheten under syndens välde på grund av något som Adam gjorde?

Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0