Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Vad det är för skillnader på olika kyrkor?

Hej! Jag är en kristen kille från Säter i dalarna. Jag får ganska mycket frågor av kompisar om vad det är för skillnader på olika kyrkor och jag tycker det känns hemskt när jag inte kan svara på vad det egentligen är för skillnad. Vad är det som skiljer dem åt??

De främsta som det frågas om är väl om typ:
Pingstkyrkan
, Missionskyrkan, Korskyrkan, Baptistkyrkan, EFS, Svenska kyrkan, Nybygget.
Tack på förhand.

//Andreas Orr. Säter  ps. Jag kanske ska tillägga att jag själv är pingstvän..ds.


Hej, Jag är "på väg" att finna Gud, men är samtidigt fundersam vilken kyrka jag bör bekänna mig till.

Skulle vilja veta hur frikyrkorna skiljer sig mot "statskyrkan". Detta avseende Baptistsamfundet, Pingstkyrkan, Missionsförbundet, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, och Metodistkyrkan.

mvh Mats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Född på nytt?

Verksamheterna är olika men Gud är densamme. 
Alla som blivit födda på nytt upplever Guds Ande och har fått en och samme Ande utgjuten över sig. 

Många är medlemmar i någon kyrka utan att vara frälsta. Det viktigaste för oss är därför att vi omvänder oss och blir födda på nytt. Att vi tar Guds ord till våra hjärtan och accepterar Jesus som vår Frälsare. Från att ha varit Guds fiender blir vi hans vänner och får uppleva underbar frid.

Det är viktigt att inte fästa sig vid byggnader. Jesus har befallt oss att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt skall bli frälst. Jesus har lovat vara med oss alla dagar intill tidens slut.

Att leva nära Gud
Självklart behöver församlingen en plats där man kan ha gudstjänster. Om allt tillgår på rätt sätt så samlas man i kyrkorna för att lyssna till predikningar, be och lovsjunga Gud. Församlingen är ett andligt hem för de troende.

Man har olika synsätt på dopet i olika kyrkor (frikyrkan har vanligen troendedop, d.v.s man låter döpa sig sedan man kommit till tro på Jesus och avgjort sig för honom. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, sa Jesus). Man har olika gudstjänstformer och man betonar olika saker i förkunnelsen i olika kyrkor.

Men hurdan verksamhet man har i en kyrka är i första hand beroende av om församlingsledarna är födda på nytt eller inte. Det är svårt för en förkunnare att predika omvändelse och tro på Gud om denne själv inte är omvänd. 

Nådegåvor i bruk 
Vidare är dopet i den helige Ande väldigt viktigt inte minst för förkunnarna, men löftet gäller alla kristna. 

En förkunnare som är smord med den helige Ande får församlingen att leva nära Gud och möjligheten finns då att församlingsmedlemmarna alltjämt kan uppfyllas av helig Ande. De lär sig älska varandra och förstår Bibeln betydligt bättre på grund av förkunnelsen. Man tror på undrens Gud.

Man skall söka sig till en kyrka där tro predikas och där nådegåvorna är i bruk. Annars är risken att man omfattar en lära och bara lär och lär utan att uppleva en levande tro.

Vad är försoningsläran?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0