Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Frikyrkor och väckelse

Hej, vi är några elever från Matteus skolan som forskar om ämnet religion, och vi har några frågor till er på brobyggarna. Kan ni förklara vad frikyrka och väckelse betyder? Och hur det uppkom? Det skulle vara väldigt snällt av er om ni svarade så fort ni kunde.
Tack och hej, från Matteusskolan som undrar.

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Frikyrka

En frikyrka är en församling som är oberoende av staten. Frikyrkor finansieras mestadels genom frivilliga bidrag. 

Man lägger vanligen stor vikt vid omvändelse och ett nytt liv och gudstjänstformerna är friare. 
Frikyrkor har sitt ursprung i 1500-talets döparrörelser. 
Den svenska frikyrkligheten har sitt ursprung i 1800-talets väckelserörelser i Sverige. 

Här finns mer att läsa om döparrörelserna på Martin Luthers tid. 

Väckelse
Väckelse är andligt uppvaknande, människor tar emot Jesus som sin Frälsare och de troende blir förnyade i sin tro genom den helige Ande. Som väl är har väckelsens budbärare alltid funnits. 

Väckelser är något som ständigt återkommit ända sedan den första urkristna tiden. Kristendomen började som en väckelserörelse och meningen är att den skall fortsätta så.

Att verka för väckelse är att visa kärlek till Gud och medmänniskor. Det är att ta fasta på sin kallelse och tjäna Gud under livets alla förhållanden. Väckelsekristna tål inte stagnation utan är ständigt på väg och håller många vakna. 
Jesus har befallt oss att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat.
 

Läs mer om väckelserörelsen: »Vad är det egentligen för skillnad på en sekt och en församling?

»Vad det är för skillnader på olika kyrkor?

»Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan? 

Lyssna till 11-min.predikan: »Mot flummiga budskap

Jag undrar vad en dödssynd är?

Upp igen       Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0