Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan?

Hej! Jag läser religionsvetenskap A och har lite frågor som jag undrar över.

Skulle bli tacksam om ni kunde hjälpa mig. Vad är den allra äldsta kyrkans trosinnehåll och varför har den förändrats genom tiderna? Mvh Lucinda

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Kristendomen startade som en väckelserörelse.
Trots svår förföljelse (många led martyrdöden) hade den stor framgång. Man predikade frimodigt evangelium om Jesus Kristus som världens Frälsare.

Genom Guds Ande fick budskapet en väldig slagkraft och budskapet nådde människors hjärtan. Människor upplevde en levande uppstånden Frälsare och Andens manifestationer i församlingen. De troende upplevde andedop, andliga nådegåvor och deltog i församlingsarbetet.

Så blev kristendomen statsreligion och kyrkans världsliga makt växte. Kyrkan blev en hierarkisk institution. Kyrkomötena fick stor betydelse och man satte upp nya lärosatser som det inte fanns grund för i Guds ord. Kyrkans lära och religiösa traditioner blev viktigare än Guds Ord. Jesus var inte det centrala i förkunnelsen, utan kyrkan med dess ledare och organisation hamnade i blickpunkten.

Kyrkan predikade mindre tro och mer gärningslära. Det mest centrala i den urkristna förkunnelsen, att Jesus är uppstånden från de döda och genom tron på honom blir vi rättfärdiggjorda, dvs. den bibliska läran om rättfärdiggörelse genom tron försvann alltmer. Omvändelse och pånyttfödelse predikades allt mindre.

Läs mer: »Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism?

Man lärde ut att det inte fanns någon frälsning utanför kyrkan. Man grundade inte frälsningen på ordet, tron och omvändelsen utan man menade att frälsningen förmedlades genom att man tog emot sakramenten i kyrkan. Så småningom förbjöd kyrkan vanligt folk att läsa Bibeln. 
»Läs mer om kyrkans makt och hur människor förbjöds läsa Bibeln

Men vid sidan av kyrkans avfall har väckelser alltid gått fram i världen, ofta genom enskilda människors personliga initiativ. Hela tiden har det funnits levande kristna och väckelserörelser vid sidan om den stelnade och avfallna kyrkan. Där har man fortsatt att predika det levande urkristna budskapet inspirerat genom den helige Ande. Där är Jesus i centrum genom Ordet och den helige Ande. Herren understryker sitt ord genom under och tecken och människor möter Jesus till livsförvandling och pånyttfödelse.

De levande kristna betraktades som kättare, läs mer: »Om häxor, trolldomsprocesser i Sverige och på kontinenten

Läs mer om kyrkans historia: »Vad är det egentligen för skillnad på en sekt och en församling?  

»Jag skulle vilja veta vad Bibeln har för roll i församlingarna?

»Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen? 

»Vilken kyrka är mest lik den första kyrkan? Vad krävs för att det ska bli en ny reformation

Var fick Kain sin hustru?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0