Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

REFORMATION OCH KAPITALISM

Hej! Jag håller på att arbeta med ett historiearbete, där jag försöker söka orsaker till varför reformationen på 1500-talet gav kapitalismen försprång i de protestantiska länderna. På något sätt har den katolska kyrkan hämmat denna utveckling, varför? Svara gärna så fort som möjligt, gärna idag. Tack på förhand, Yvonne

 


 

 

 

 

 


 

 Före reformationen
Fram till reformationen och brytningen med den katolska kyrkan trodde människor att de inte hade inflytande över sin egen frälsning och därför var de var passiva. De förlitade sig på det katolska prästerskapet som de ansåg var förmedlare mellan Gud och människorna. Gud meddelade sig endast genom prästerna, trodde man.

Katolikerna hade inte möjligheten att läsa Guds ord, ibland var det rent av förbjudet. Guds ord lästes endast av de invigda. Mässorna var på latin som de flesta inte förstod. De flesta människor levde i andligt mörker och stor fattigdom. Den katolska kyrkan var en feodal organisation med stor religiös, politisk och ekonomisk makt. Kyrkan hade monopol på samhällets ekonomiska liv och den var omåttligt rik.

Reformationen - ett större ansvar
Så kom Luther med sitt enkla budskap som även vanligt folk kunde förstå och som därför spreds snabbt. Folket uppmanades nu att själva läsa sin Bibeln och söka sig fram till Gud. Detta gav dem ett större ansvar för sina liv. Biblar trycktes på olika språk och blev var mans egendom. Lättbegriplig religiös litteratur spreds snabbt i de protestantiska länderna och detta bidrog till att läskunnigheten och bildningen hos folket ökade.

Där protestantismen spreds uppfattade människor sig som lika inför Gud. Man betonade varje människas personliga omdömesförmåga.

Denna tanke nådde även in på det världsliga livets område. När människor ville ha ett större ansvar för sitt förhållande till Gud påverkade detta nya synsätt hela deras liv. De blev mer självständiga och när de blev mer ansvarsfulla inför Gud inverkade detta också på deras roll i samhället och på det ekonomiska området. Självklart välsignade Gud protestanternas närmande till Gud, ekonomiskt etc. Därmed minskades katolikernas makt på olika områden.

För de gudfruktiga protestanterna handlade det inte om penningbegär eller att leva i överflöd. Det handlade om att man skulle vara arbetsam och ansvarsfull på livets alla områden, man skulle förvalta sitt pund väl. Arbete, handel och produktion skulle rationaliseras så att Guds gåvor inte förspilldes utan i stället förökades.

Nya lagar
Protestanterna krävde större personlig frihet och den katolska kyrkan försvagades som religiös, politisk och ekonomisk maktfaktor. Begränsningar vad gäller handel försvann, bankväsendet fick nya lagar (katolska kyrkan hade förbjudit ränta vid rena penninglån) personliga initiativ uppmuntrades m.m. och detta banade väg för kapitalismen.
En successiv övergång från feodal till kapitalistisk ekonomi ägde rum.

Den katolska kyrkan hade en fientlig inställning till vinst, ränta och spekulation och såg inga fördelar med ekonomisk frihet. Den feodala samhällsformen lade hinder i vägen för ekonomisk expansion och den kapitalistiska utvecklingen dämpades på de platser där katolicismen härskade.

Läs mer om reformationen: »Vem var Martin Luther? Jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.....

»Vad är skillnaden mellan protestantism och katolicism? 
Hur har övergången från katolicism till Luthers lära påverkat Europa politiskt och kulturellt?

»Varför finns det en katolsk och en ortodox kyrka och när/hur skedde delningen?

»Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan?

Exakt vad innebär framgångsteologi? Blir man materiellt rikare när ens tro blir starkare?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0