Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Är yoga enbart kroppsövningar?

Hej! Det är många som säger att yoga är en bra motionsform för kroppen. Det finns träningsvideor och det har blivit ganska populärt, märker jag. 
Jag själv är aktivt kristen i en kyrka, och undrar nu om denna yogaträning  är i strid med en kristen tro. 
Är det endast fysisk träning i denna yoga, eller förekom
mer det något andligt i det hela, typ att man mumlar ett mantra (som det väl är i "originalet" - yoga är ju en indisk religionsfilosofi)?

Tack på förhand! Hälsn. Mia

Det är inte enbart fysisk träning i den typ av yoga som finns att lära sig via träningsvideor. Somliga här i väst kanske inte omedelbart förknippar gymnastiken, avslappningsövningarna och den mentala träningen som förekommer i yogan med österländsk filosofi och religion. Men allteftersom förs man in i tankegångar som åstadkommer gudsfientlighet.

Det går ut på att man skall uppnå "balans i hjärnan" och "nya insikter". Den mentala träningen som finns i yogan är bl.a. meditation och visst finns det yogamantran.

Yoga är en livsfilosofi grundad på österländska villoläror. Man strävar efter att nå ett "högre medvetande". Man lär ut att olika kroppsställningar påverkar medvetandet, och tillsammans med olika andningsövningar skall dolda krafter lockas fram. Dessa krafter, energier som de ger olika namn inom yogan, prana, osv. menar de i själva verket är Gud!

Självklart strider sådant här emot kristen tro. I stället för att söka Gud söker man frambringa krafter inom sig själv. Det handlar om självförverkligande, att söka ett "högre jag" i stället för Gud. Man tror att man styr själv, men det är onda andars läror som gör att man undviker Bibelns Gud – den ende sanne Guden.

Vi skall inte leka med andemakter utan vara allvarliga i vår tro. När man har funnit Jesus till frälsning så skall man inte söka sig till demoniska läror. Det finns många sunda motionsformer och gymnastikövningar där man inte blandar in någon religion. För att bevaras i tron så måste man undvika demoniska läror och över huvud taget allt som kan rasera tro.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 
2 Moseboken 20:3

……… jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. 
1 Korinthierbrevet 10:20,21

Avsky det onda, håll fast vid det goda. Romarbrevet 12:9

Till sist, motionera gärna men glöm inte vad som är viktigast:

Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. 1 Timotheosbrevet 4:8

Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0