Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

GOSPEL OCH EVANGELISATION

Hej! Jag undrar vad gospel och evangelisation egentligen betyder?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om varför evangelierna skrevs:
»Frågor om evangelium och kristen tro

Läs om hur de första kristna evangeliserade:
»Hur spreds kristendomen?Gospel är det engelska ordet för evangelium.

Evangelium kommer från det grekiska ordet "evangelion" och betyder " gott budskap" eller "glädjebudskap". Det glada budskapet är att vi får förlåtelse och nytt liv på grund av att Gud sänt sin Son Jesus Kristus.

Genom Jesu blod blir försonade med Gud. Var och en som tror på Jesus Kristus blir frälst och får evigt liv.

När vi använder ordet evangelium syftar vi antingen på förkunnelsen om frälsningen genom Jesus Kristus (så använde Paulus ordet och i 1 Korinthierbrevet 15:3,4 sammanfattar han vad evangelium är:
 

"Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna."
 

Eller så syftar vi på skrifterna som berättar om Jesu liv och lära, hans död och uppståndelse: Evangelium enligt Matteus, Markus, Lukas eller Johannes i Nya Testamentet.

***

Gospel är också benämningen på en musikform som växte fram bland de svarta i USA under 1800-talet. Man använde psalmtexter och hade en egen musikstil med rötter i spirituals och blues. Gospeln har spridits över hela världen.

***

Evangelisation är att sprida evangelium, dvs. att vittna om Jesus Kristus för dem som ännu inte mött honom, så att de får tillfälle att omvända sig och börja tro på honom. 

Vad är Thomasevangeliet?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0