Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

THOMASEVANGELIET

Vad är Thomasevangeliet?

»Född på nytt? Vad är kristen tro?

»Vem var Jesus?

»Vad är meningen med korsfästelsen?

»Varför skrevs Nya Testamentet?

»Vad betyder ordet evangelium?

»Varför tror så många på Jesus, fast det hände för mer än 2000 år sedan?

»Jesus gör under idag, helade vittnar ljudfiler


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Behöver vi Thomasevangeliet?

Thomasevangeliet är inget vanligt evangelium. Det är en gnostisk skrift med av 114 uttalanden som man menar att Jesus skulle ha gjort. Det står inget om när eller var han skulle ha gjort dessa uttalanden.

Gnostiker accepterar inte vad Bibelns evangelier lär ut om Jesus. Bibelns evangelier (enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes) handlar om Jesu liv; hur han beklädd med Guds kraft vandrade omkring och predikade, botade sjuka, förlät synder och uppväckte döda.

Jesus gjorde under och tecken, det bevisades att han var Guds Son. Allt som har med Jesu död och uppståndelse att göra är det viktigaste i den kristna tron och om detta berättar evangelierna.

Om Jesus inte hade uppstått från de döda hade vår tro varit förgäves. (1 Kor 15:14-19) Jesus besegrade dödens makt. Jesus kom för att uppfylla Skrifterna och han berättade vad som skulle ske i framtiden.

Inget av det ovan nämnda framkommer i Thomasevangeliet. Det finns inga hänvisningar till Gamla Testamentet, ingenting om framtiden.

Jesus Herre och Gud

I Johannes evangelium 20:28 kan vi läsa att Thomas sa till Jesus: "Min Herre och min Gud!" En gnostiker skulle aldrig säga så. Gnostiker erkänner inte Jesus som Frälsare. De anser inte att man behöver ödmjuka sig som ett barn för att komma in i Guds rike, eller att man behöver bekänna Jesu namn och förtrösta på honom.

Evangelium är en Guds kraft som frälser var och en som tror. (Rom 1:16) Evangelierna i Bibeln skrevs för att vi skulle tro att Jesus är Guds Son.

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn. Johannes evangelium 20:30,31

Frälsning genom Jesus eller genom "kunskap"?

Syftet med Thomasevangeliet tycks vara något annat än det som nämns i bibelversen ovan. Gnostiker förlitar sig på "kunskap" i stället för på Guds kraft. De tror att tillägnandet av en mystisk "kunskap" skall ge frälsning. (Gnosis är det grekiska ordet för kunskap.) Därför framställs Jesus i Thomasevangeliet mer som en vishetslärare som förmedlar en slags mysticism.

Det framkommer inte i Thomasevangeliet vem Jesus verkligen är. När Jesus undervisar i Bibelns evangelier så förklarar han själv vem han är. Om vi inte förstår vem Jesus är kan vi inte bli frälsta. När vi förstår vem Jesus är och vad han uträttat för oss på Golgata, grips våra hjärtan av kärlek till honom. Gemensamt för villfarande läror är att de förringar Jesu ställning.

Syftet med Guds ord är att peka på Jesus, måla fram honom som korsfäst och uppstånden från de döda, nu sittande på Faderns högra sida i himlen. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Allting sammanfattas i Jesus. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Romarbrevet 10:9

Jesus varnade för villfarande läror

En del av Jesusorden i Thomasevangeliet finns i Nya Testamentet. Men orden har omformats och förvanskats för att passa in i de gnostiska tankegångarna. 

Gnosticismen är en esoterisk vishetslära, en filosofisk-religiös åskådning som uppstod ungefär då Jesus föddes. Det är en sammanblandning av filosofi och olika religioner. Gnostiker menar att Gud är opersonlig och att man av egen kraft och kunskap kan få gudomligt liv. Detta stämmer väl överens med tankegångarna i New Age som vinner alltmera terräng.

Det skrevs mycket om Jesus under de första århundradena. Lukas, författaren till Lukasevangeliet och Apostlagärningarna, tar upp det och skriver att han själv gjort en noggrann undersökning av källorna innan han skrev. (Luk 1:1-4)

Inte allt som skrevs om Jesus på den tiden stämde, lika lite som allt som skrivs och sägs om Jesus idag stämmer. Ända från början förvanskades det kristna budskapet för att passa in i olika villoläror. Jesus varnade för människor som skulle komma i hans namn och föra andra vilse.

Upptäckten av Thomasevangeliet i Nag Hammadi

Thomasevangeliet upptäcktes i Nag Hammadi i Egypten 1945 tillsammans med en stor samling andra gnostiska skrifter. Handskriften av Thomasevangeliet är skriven på koptiska och daterat till omkring år 350 e. Kr. Det finns fragment av Thomasevangeliet på grekiska (Oxyrhynchus) som man tror kan vara en förlaga till den koptiska skriften.

När det gäller Nya Testamentet finns det handskrifter som är från år 125 e. Kr. Man kan försäkra sig om att det man i läser i Nya Testamentet i stort sett är den text som en gång skrevs eftersom det finns tusentals antika manuskript som man jämför med varandra. Bibeln är i detta hänseende unik.

Thomasevangeliet som helhet

Thomasevangeliet har inget nytt att tillföra om Jesus. Jag anser att den Bibel vi har i vishet helt överglänser allt som står i Thomasevangeliet. När man ser på Thomasevangeliet som helhet så är det så stor skillnad på det och Bibelns budskap att jag känner främlingskap inför Thomasevangeliets Jesusbild. Den som har skrivit Thomasevangeliet tycks inte ha förstått Jesu undervisning. Det hade inte varit bra om Thomasevangeliet hade tagits med i vår Bibel, något som de som inte vill acceptera våra evangelier gärna hade velat se.

Man kan inte sammanblanda Bibelns lära med andra läror.

Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 2 Korinthierbrevet 4:2

Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,  och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Kolosserbrevet 2:8-10

...vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. 1 Timotheosbrevet 6:20

Kan esn präst lära mig att hjälpa människor?


Upp igen
      <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0