Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vilken roll har Bibeln församlingarna?

Jag skulle vilja veta vad Bibeln har för roll i församlingarna? Tack på förhand.  Mvh, Johanna
Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Jesus i centrum
Där Guds ord predikas rent och oförfalskat där är Jesus i centrum. (Jesus = Ordet, se Joh. 1:14) Guds ord är ett ljus på vår stig. Vill man att Gud skall uppenbara sig i församlingen, predikar man Guds ord.

Människan föds på nytt genom att i tro ta till sig Bibelordet som är ett levande ord inspirerat av Gud. Bibelordet målar fram Jesus som levande för vår inre syn.

Där människor föds på nytt och blir förnyade i helig Ande, där under och tecken sker i Jesu namn, där människor upplever att bördor lyfts av och att de får en förökad tro på Gud, där är Bibeln i centrum. Gud understryker sitt eget ord med under och tecken.

Hur stor betydelse och hur stort inflytande Bibelordet får ha i församlingar varierar.


Församlingens viktigaste uppgift

Att predika Guds ord är församlingens viktigaste uppgift.
Där det blir andlig stagnation har Bibeln fått träda tillbaka för människobud och människors läror.

Man får inte lägga till någonting eller ta bort någonting från Guds ord.
Tyvärr försöker man idag bortförklara delar av Guds ord eller förvanska Guds ord på olika sätt. Där så sker kommer människor i blickpunkten i stället för Jesus och det gudomliga och övernaturliga skeendet i församlingen uteblir.

Predikan får inte vara ett frieri till världens makter, utan vi skall verka för befrielse i Jesu namn. Vi skall vara ett salt mot förruttnelsen.

Mvh Veli Sergei.

Jesus: Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Matteus 5:13

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreérbrevet 4:12

Jesus: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Lukas 11:28

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 1 Petrusbrevet 1:23

Paulus: Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.  2 Korinthierbrevet 2:17

Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn. Ordspråksboken 30:5,6

Paulus: Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 2 Korinthierbrevet 4:2

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 1 Petrusbrevet 4:10

Den som ger akt på ordet finner det goda, lycklig är den som förtröstar på Herren. Ordspråksboken 16:20

Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Efesierbrevet 6:17

Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Jakobsbrevet 1:21

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror. 1 Thess 2:13

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 2 Timotheosbrevet 4:3,4

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:16

Läs också: »Jag skulle vilja veta varför Bibeln uppkom och hur? Hur spred den sig och så ?

»Vad det är för skillnader på olika kyrkor?

»Hur mycket information finns det om hur Bibeln skrevs?


»Frälsning eller vishetslära?

Jag vill ha råd....jag blir ofta hånad av Satanister.....

   
Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0