Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Hur och varför uppkom Bibeln?

Hejsan ! Jag skulle vilja veta varför bibeln uppkom och hur ? Hur spred den sig och så ?    Tack

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Bibeln är inspirerad av Gud
Gud valde att uppenbara sig själv genom det skrivna ordet, Guds eget ord  - Bibeln, inspirerad av Gud.

Han valde människor som förmedlare av sitt ord.


Från början berättades innehållet i Gamla Testamentet muntligt. Så småningom skrevs det ned.

Ordet Bibel kommer av det grekiska ordet Biblia som betyder böcker.
Bibeln innehåller 66 olika böcker. De blev nedskrivna på tusentals manuskript under en tidsrymd av ungefär 1.500 år.


Jesus Kristus är Bibelns centralgestalt
Gud blev människa, och Jesus Kristus är Bibelns centralgestalt. Jesus kom för att uppfylla skrifterna.

De första församlingarna hade bara Gamla Testamentet. Evangelierna som berättar om vad Jesus gjorde och lärde sammanställdes efter Jesu död och uppståndelse. De skrevs för att läsarna skulle tro på Jesus och ha evigt liv. (Joh. 20:31) Apostlarna och evangelisterna förde Jesu undervisning vidare, dels muntligen dels genom brev.
Någon gång under de första århundradena efter Kristi födelse så hade man sammanfogat de 27 olika böckerna som Nya Testamentet består av.


Bibelns spridning
Gamla och Nya Testamentet skrevs på hebreiska samt arameiska och grekiska. Verkligt spridd blev Bibeln tack vare boktryckarkonsten och reformationen som innebar att Bibeln översattes till olika folkspråk.

Översättandet av Bibeln till nya språk pågår ständigt. Jesus befallde oss att gå ut och predika evangelium och göra alla folk till lärjungar.

Mvh Veli Sergei.

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 2 Petr. 1:20,21

Jesus: Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Joh. 5:39

Och han (Jesus) började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. Luk. 24:27

Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare, har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Luk. 1:1-4

Paulus: Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror. 1 Thess 2:13

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Matt. 24:35

Jag skulle vilja veta mer om Legion…

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0