Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Var var Jesus när han var död?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 


Tiden mellan Jesu död på korset och uppståndelsen
Jesus dog till kroppen men inte till anden. I 2 Petrusbrevet står det att Jesus predikade för andarna under tiden mellan döden på korset och uppståndelsen:

Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.
I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten.
1 Petrusbrevet 3:18-20 (Folkbibeln)

Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande. I anden gick han ock åstad och predikade för de andar, som höllos i fängelse, för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få – allenast åtta personer – blevo frälsta genom vatten.
1 Petrusbrevet 3:18-20 (1917 års översättning)

Kristus fick också möta lidande. Trots att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull. Han gjorde det för att föra oss hem till Gud. 
Men trots att hans kropp dog fortsatte hans ande att leva, och han besökte de dödas andar som var i fångenskap i dödsriket och predikade för dem.
De hade långt före Noas dagar vägrat att lyssna till Gud, fast han tålmodigt väntade på dem medan Noa byggde arken. Bara åtta personer blev räddade från att drunkna i den fruktansvärda översvämningen.
1 Petrusbrevet 3:18-20 (Levande Bibeln)

Var var Jesus?
I dödsriket. Läs mer om dödsriket: 
»
Är dödsriket och helvetet samma sak?

Vad gjorde han?
Han predikade och proklamerade sin seger över döden.

Varför var han i dödsriket? För vem predikade han och varför?
För att proklamera sin seger. Alla kunde höra det, även de som var olydiga i Noas tid. Han proklamerade sin seger för andar som hölls i fängelse, för sådana som tidigare varit olydiga och han förklarade att frälsningen var fullbordad för de räddade.

På vilket sätt var han död?
Han dog till sin kropp men i anden var han levande.

»Varför for inte Jesus till himlen direkt när han dog?

Hur kunde han stiga ned i dödsriket när han var död? Var frälsningen inte fullbordad redan?
Jesus steg i anden ned till dödsriket och proklamerade sin seger. Frälsningen var fullbordad i den stund Jesus på korset sade orden: "Det är fullbordat." Försoningen skedde på korset där Jesus gav sitt liv för hela världens synd. Det var i Jesu död på korset som frälsningen blev fullbordad.

Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Kolosserbrevet 1:19-22

Jesu död och uppståndelse blir oss till rättfärdiggörelse och frälsning.
Som ett tecken på att segern var fullbordad i den stund Jesus gav upp andan så blev det jordbävning, klipporna rämnade och gravarna öppnades och många fromma kvinnor och män som hade dött uppväcktes och lämnade sina gravar.

Mvh Veli Sergei.

»Länkar om korsfästelsen och påskens budskap

Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Denne var verkligen Guds Son." Matteus 27:50-54

Jag skulle vilja veta varför Bibeln uppkom och hur?
Hur spred den sig och så ?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0