Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Är dödsriket samma sak som helvetet? 

Hej! Jag har en fundering som du kanske kan hjälpa mig med. I vår trosbekännelse säger vi "...Nederstigen till dödsriket...". Är dödsriket samma sak som helvetet? I den engelska och litauiska översättningen säger man helvetet istället. Om det är så, varför skulle då Jesus komma till helvetet (om än temporärt)?I Nya Testamentets grekiska grundtext nämns Hades (dödsriket) och Gehenna (helvetet).

Mellan döden på korset och uppståndelsen på tredje dagen steg Jesus ned i Hades.
I en del översättningar särskiljer man inte dödsriket och helvetet så skarpt.
Men helvetet (Gehenna) är inte detsamma som dödsriket (Hades).

Mer korrekt översatt så steg Jesus i anden ned i dödsriket efter sin död för att predika för andarna där. Jesus predikade för dem som var olydiga mot Gud när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes (1 Petr. 3:19).

I Gamla Testamentet läser vi om dödsriket (hebr. Sheol i GT som motsvarar grek. Hades i NT) att både rättfärdiga och orättfärdiga kom dit.
Det finns många bibelverser i GT där det står att de ogudaktiga hamnar i dödsriket (T.ex. Ps 9:18). Men även de som fruktade Gud hamnade där enligt GT: Jakob som var gudfruktig sade att han skulle föras till dödsriket, (1 Mos. 44:29) likadant sade den gudfruktige Josef (1 Mos. 37:35). Job förde också detta på tal (Job 14:13).

I Gamla Testamentet beskrivs det som ett passivt, stilla tillstånd. Det beskrivs i likhet med Gehenna att man far nedåt dit, att det är djupt, mörkt osv. – det är helt enkelt de dödas värld, ett "mörkrets och dödsskuggans land" (Job 10:21).

Uppståndelsen från de döda, paradiset och helvetet med det eviga straffet beskrivs inte så många gånger i Gamla Testamentet. Job var dock övertygad om att han skulle få se Gud med sina egna ögon efter sin död (Job 19:25-27).

I Nya Testamentet beskrivs uppdelningen mellan rättfärdiga och de orättfärdiga efter döden mer tydligt. Det blev uppenbart för de troende att de väntade en evig härlighet i gemenskap med Gud efter döden. Den som tror på Jesus skall aldrig dö utan leva för evigt, i evig gemenskap med Gud.

Men till de skriftlärda och fariséerna sa Jesus:

Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Matteus 23:33

Gehenna (ett ord för den eviga helveteselden) är ett evigt straff dit djävulen och hans demoner kommer att förvisas. Vid den slutliga domen i framtiden kommer även de onda förvisas till helvetet (Upp. 21:8). Det är en plats där både kropp och själ fördärvas (Matt. 10:28). Det blir en evig skilsmässa från Gud. Det beskrivs som en plats där elden inte släcks, där maskarna inte dör (Mark. 9:48), där skall man gråta och skära tänder (Matt. 13:42) osv.

Jesus berättade i en liknelse om den rike mannen och Lasarus om tillvaron för dem båda efter döden (Luk. 16:19-31). Den fattige Lasarus fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida där han upplevde tröst. Det kan jämföras med paradiset dit Jesus sa åt rövaren på korset att han skulle få komma och vara tillsammans med Jesus.

Men den rike mannen i liknelsen hamnade i ett pinorum där han plågades. Platserna där Lasarus och den rike mannen hamnade beskrivs som avskilda från varandra. Det fanns en gapande klyfta mellan dem och det var omöjligt att komma över från den ena sidan till den andra.

Det är möjligt att dödsriket är uppdelat på detta sätt i två läger, att de gudlösa upplever en försmak av domen samtidigt som de troende befinner sig i paradiset.

Jesus:
Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. 25Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv. 26Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. 27Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. 28Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst 29och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Johannes 5:24-29

Det tycks finnas ett mellantillstånd mellan döden och domen och uppståndelsen. Ett mellantillstånd som jag menar att den frälsta människan inte är medveten om. 

Läs mer i tidigare svar: »När man dött, kommer man till himlen "direkt" eller kommer man till en "mellanvärld" i väntan på Jesu återkomst?? samt en mängd länkar till andra sidor med frågor om döden

Olyckligt förälskad frågar om kärlek i himlen

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0