Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Fler frågor om döden är besvarade på denna hemsida, kolla länkarna längst ned


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
 Liksom Jesus har uppväckts från de döda, skall den som tror på honom också uppstå på den yttersta dagen.

Bibelfrågor
Frågor om döden och liv efter döden

Hejsan vi heter Erik och Anna. Vi är jättenyfikna på er och själva kristendomen. Vad händer t.ex. efter "döden"?   mvh

Fakta om döden

HEJ! Vi är 2 tjejer från en skola i Karlskrona som har fått en uppgift att ta reda på fakta om döden. Vi vore väldigt glada om du kunde hjälpa oss med följande frågor nedan...

1. Hur ser protestanterna på döden?
2. Hur har synen förändrats genom åren?
3. Liv efter döden? Vad händer i så fall?

Vi har inte så mycket tid till detta arbete så vi vore tacksamma om vi kunde få svar så snabbt som möjligt...
Tack på förhand!

Fråga om himlen

Jag har en fråga som jag har gått och grubblat över länge. Jag är helt övertygad om att Gud finns för alla men att alla tyvärr inte kommer till himlen, alla tar inte emot honom. Nu är det så att jag mött kristna människor som bestämt hävdar att detta är fel. De menar att Jesus dog för alla och att Gud är orättvis om han inte låter alla komma till honom i himlen. Hur ska man förhålla sig till dessa tankar? Finns det något stöd för detta i bibeln eller är de bara ute och snurrar?
Tacksam för svar ( om det finns något)!Kommer man till himlen direkt?

När man dött, kommer man till himlen "direkt" eller kommer man till en "mellanvärld" i väntan på Jesu återkomst?? Vad anser ni?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Döden och uppståndelsen. Kommer alla till himlen? 
Uppståndelsen från de döda är det centrala i den kristna tron.
Evangelium är ett glädjebud till alla människor.

När synden kom in i världen, kom döden in i världen. Döden har fått makt över alla människor eftersom alla människor har syndat.

Förutom den fysiska döden talar Bibeln dessutom om en andlig död. Den som inte tror är död i sina synder.

Men Jesus tog våra synder på sig när han dog på korset.
Jesu uppståndelse visar att han besegrat döden.
Om vi tror på Jesus har vi del i hans död och uppståndelse.
Vi blir av Gud förklarade rättfärdiga och rena från synd.

Liksom Jesus har uppväckts från de döda, skall den som tror på honom också uppstå på den yttersta dagen.
Den som tror på Jesus har fått andligt liv, evigt liv, och har blivit en ny skapelse!

Döden är inte ett slut utan en övergång till ett rikare liv. Inget lidande, ingen sjukdom, ingen död skall finnas mer.
Vi får nya uppståndelsekroppar. Vi får vara tillsammans med Jesus för evigt i en paradisisk tillvaro.

Vi har svårt att föreställa oss hur underbar denna tillvaro blir, men vi får en försmak av dess härlighet då vi upplever Guds Ande. De troende har fått den helige Ande som en pant på det eviga livet. Den helige Ande ger visshet.

Människans liv på jorden är kort. Prövningar och lidande är som ett intet i jämförelse med den eviga härlighet som väntar den som tror. (2 Kor. 4:17,18)
De troende väntar på att bryta upp för att vara tillsammans med Jesus för evigt.

Varje människa har att ta ställning till Guds erbjudande om evigt liv i Jesus Kristus. Gud vill att alla människor skall bli frälsta och han manar alla till omvändelse.

Men bara den som erkänner Jesus Guds Son som världens Frälsare och sin personlige Frälsare blir född på nytt och får evigt liv.

Jesus: Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?  
Markus 8:36

Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Romarbrevet 8:9

Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna 4:12

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. Matteus 10:32,33

Alla skall stå inför Kristi domstol. Det finns två eviga vistelseorter.
När vi avsomnat är det för sent att ändra sig. I Bibelns berättelse om den rike mannen och Lasarus klargörs detta. (Luk. 16:19-31)

 

Finns en "mellanvärld" i väntan på Jesu återkomst?
Det står i Bibeln om dem som "sover i mullen". Någon har frågat mig om man kommer till himlen "direkt" eller kommer till en "mellanvärld" i väntan på Jesu återkomst.

De som lever kvar tills Jesus kommer tillbaka, kommer inte före de som redan har avsomnat. Först skall de som dött i Kristus uppstå. Därefter skall de som lever och är kvar ryckas upp för att möta Herren.

Det står inget i Bibeln om att vi skulle vara medvetna om någon "mellanvärld", alltså tidsrymden mellan avsomnandet och uppståndelsen. Gud styr tid och rum och kontrollerar vår uppfattning av tid.

Vi kommer troligen inte att uppleva att någon tid passerat, utan upplever det som att vi får uppstå till livet omedelbart.

 

Synen på döden
Ni frågar om synen på döden har förändrats genom åren. Döden är något som människan alltid fruktat. Man talade nog mer om döden förr, när medicinska resurser och kunskaper var begränsade och det inte var ovanligt att människor dog unga. Döden kom närmare när människor dog i hemmen.

Numera dör de flesta på sjukhus och det bidrar till att döden verkar främmande.
Predikanter och evangelister talade mer om livets korthet och fåfänglighet, man talade om synd, död, dom och rättfärdiggörelse genom tro allena.

En del människor tror att alla blir frälsta oavsett om de tror eller inte. Denna obibliska felaktiga uppfattning är farlig eftersom den hindrar dem att söka Jesus till frälsning.
Bibelns budskap har inte förändrats. För bibeltroende är synen på döden densamma.
Men dagens människor har en dragning till ytlighet och lek. Man vill inte gärna vara så allvarlig. Man tänker kortsiktigt, vill inte tänka på eller tala om döden.

Detta synsätt har tyvärr fått tränga in i kristenheten mer och mer. Man vill hellre leka och arrangera jippon, syssla med underhållning i stället för att tala med människor om vad som verkligen är viktigt.

Du som har grubblat över vad Du fått höra om att Jesus har dött för alla och att Gud vore orättvis om han inte låter alla komma till honom i himlen:

På det vill jag svara att visserligen har Jesus dött för alla men Gud har gjort det mycket tydligt i sitt eget ord och genom det Jesus lärde att man behöver tro och omvända sig för att tillgodogöra sig det han uträttade för oss på Golgata.
 
Om Guds löften om att en plats i himlen finns åt dem som omvänder sig inte skulle vara sant, skulle Gud vara en lögnare - men det står skrivet att Gud inte kan ljuga.
Vidare skulle ingen behöva omvända sig om alla ändå kommer till himlen, vår tro och vår predikan skulle vara meningslös! Men Jesus sa: 

Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Markus 16:15

Och det vore ju orättvist i högsta grad om det skulle bli samma lön för den som begått de grymmaste gärningar och aldrig brydde sig om varken Gud eller människor som för den som beflitade sig om att söka leva efter Guds vilja och göra gott mot medmänniskorna.

Jesus sa att om någon vill göra Guds vilja, så skall han förstå om läran är från Gud. Vi skall förstå sanningen och sanningen skall göra oss fria. (Johannesev. 7:17, Johannesev. 8:32)

Erik och Anna, det är roligt att ni är intresserade. Frälsningens budskap är det viktigaste man kan höra. Och det står i Bibeln att Guds Ords görare blir lyckliga. 
Gud välsigne er!

Mvh Veli Sergei.

Frågor om självmord

 Upp igen       <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0