Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

Tröst när någon dör
                  
Var i Bibeln finner man tröst när någon nära dör? Vore tacksam om ni ville visa mig var man finner dessa ord.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

För troende gäller detta:

Herrens ankomst
13Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 
14
Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 
15
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 
16
Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 
17
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 
18
Trösta därför varandra med dessa ord. 
1 Thess 4:13-18


16Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. 
17
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 
18
Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. 
19
Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. 
20
Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. 
21
Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa.
22
Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.  
1 Korinthierbrevet 15:16-22


3Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 
2 Korinthierbrevet 1:3,4

 
Vad betyder lagisk?

Upp igen     <<Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0