Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur går en begravning till? Hur ser kristendomen på begravning?

Varför går begravningen till som den gör?
Finns det några särskilda önskemål i samband med en kristen begravning, dvs måste kroppen t ex begravas inom en viss tid? Måste personen bli välsignad innan den går bort etc etc?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Sorgen

Alla människor sörjer sina döda oavsett om man har en religion eller inte.

Så är det också bland kristna. När någon avsomnar och lämnar oss upplever vi sorg och saknad, ett tomrum. Men den som är avsomnad i tron på Jesus är räddad för evigheten. Därför sörjer kristna inte på samma sätt som de som inte har något hopp.

Jesus: I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Johannes 14:2

Välsignelse och förbön
Har man verklig frälsningsvisshet, så går man inte förlorad för evigheten om man inte blir välsignad på dödsbädden. Den frälste går till Gud oavsett om hon får välsignelse eller inte. Mycket på denna hemsida handlar om hur man blir frälst.

Är man det minsta tveksam över sin frälsning, ska man med alla medel se till att få hjälp i bön och att be om syndernas förlåtelse och att överlåta sig åt Jesus. Man kan aldrig få för mycket hjälp i bön och vi ska ta vara på alla tillfällen. Vi ska göra allt vi kan för att vara helt redo att möta Gud den dag vi avsomnar.

Begravningsakten
Begravningen brukar ske inom några dagar till ett par veckor. Begravningsakten är ett gemensamt avsked med kristen sång och musik, tal, bön och bibelläsning. Efteråt blir det ofta en minnesstund.

Om den avlidne uttryckt speciella önskemål för sin begravning ska man i första hand följa dem, det är man faktiskt enligt lag skyldig att göra. Annars måste man noga tänka igenom och söka handla så som man tror att den avlidne hade velat ha det.

Frikyrkliga begravningar är mindre traditionella än Svenska kyrkans. Vi har ett hopp i himlen där vi ska ses igen hemma hos Jesus och detta betonas vanligen mer i många frikyrkor. I stället för jord kan man lägga blommor på kistan och den som förrättar begravningen säger: 

Det som blir sått förgängligt, uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat, uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt, uppstår fullt av kraft (1 Kor 15:42-43).

Begravningen är till för att hedra den döde och för att sörjande ska få sörja. Det är viktigt att man får ge uttryck för sin sorg.

Begravningsakten formas mycket av hur de närvarande (vanligen både troende och icke-troende) ser på döden och vad man vet om tron hos den avsomnade. Ibland vet de närvarande inte hur det var med tron hos den som avsomnat.

Att visa respekt och medkänsla
Förutom den avlidne är de närmast sörjande huvudpersonerna på begravningen. De närmast sörjande kan vara i chock och ha svårt att planera begravningen. Det är bra om flera kan hjälpas åt så att det blir ett värdigt avsked.

Det kommer vanligen igång mycket starka känslor när någon man haft en personlig relation till har dött. Oavsett hurudan relationen var är det viktigt att man deltar i sorgen vid en begravning med respekt, medkänsla och hänsyn, att man beklagar förlusten av den döde och söker vara ett stöd för de närmast sörjande.

Mvh Veli Sergei.

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.
Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.
Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
Trösta därför varandra med dessa ord.  1 Thess 4:13-18

Läs mer:»Frågor om döden, liv efter döden, synen på döden,  samt fråga om alla kommer till himlen

Får man ha andra människor som förebilder?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0