Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Får man ha andra människor som förebilder?

Jag undrar om människor får ha andra människor som förebilder?
När man tycker att de vågar vara sig själva och inte följer efter andra personer som gör som världen tycker att de ska göra?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Bibeln förklarar att vi ska ha Jesus som förebild. När vi mottagit frälsningen ska vi söka få mer av Jesus i våra liv. Jesus var äkta rakt igenom. Han förställde sig aldrig.

Se på Jesus. Hebreérbrevet 3:1

I Bibeln står det också att vi ska ta profeterna till föredömen.

När vi läser i Bibeln om profeterna och andra "trons hjältar" (se Hebr. 11) blir vi styrkta i vår tro och sporrade att vara mer hängivna Herren.

Vi kristna i väst har också mycket att lära av våra troende bröder och systrar som bor i länder där det pågår svår förföljelse mot kristna. Dessa kristna visar ofta stort mod och stor kärlek till Kristus och till varandra.

Vi ska naturligtvis ta vara på allt gott och låta det inspirera oss till att vara kärleksfulla och ivriga att tjäna Herren. Vi ska inte ha människor som bara tänker på det jordiska som förebilder, då är det risk att vi missar målet.

I världen finns mycket människoupphöjelse och idoldyrkan som förblindar och Bibeln varnar för det. Sådant hindrar tron.

Mvh Veli Sergei.

 

Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 
2 Korinthierbrevet 4:4

Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Ps.118:8

Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Sakarja 4:6

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. 
Kolosserbrevet 3:2,3

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Hebreérbrevet 12:2,3

Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jakobsbrevet 5:10,11

Paulus: Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.
De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. Filipperna 3:17-19

Paulus: Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet….. 2 Timotheosbrevet 3:10

Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Hebreérbrevet 10:24

Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. 3 Johannesbrevet 11

Och pröva vad som är Herren kärt. Efesierbrevet 5:10

Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. 1 Petrusbrevet 2:21

Jesus: Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Lukas evangelium 6:22,23

Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro. Hebreérbrevet 13:6,7

Jag vill ändra på mig, följa Guds väg och döpa mig. Kommer Gud att förlåta mig om jag syndar?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0